]]>

Kender du til kodeks for forvaltningens betjening af politikere i kommunerne?

KL har opdateret sit kodeks for forvaltningens betjening af politikere på grund af manglende kendskab til kodeks blandt medarbejderne i kommunerne.

Læs mere om Kommunernes Landsforenings (KL) opdaterede kodeks for forvaltningens betjening af politikere. 

Kodeks i kommunerne  

Kodeks indeholder syv pligter for forvaltningens betjening af kommunalpolitikerne:  

  • Lovlighed.
  • Sandhed. 
  • Faglighed.
  • Udvikling og samarbejde.
  • Ansvar og ledelse. 
  • Åbenhed om fejl samt.  
  • Partipolitisk neutralitet.

Pligterne betoner de rammer, som forvaltningen arbejder indenfor, og pligterne skal samtidig understøtte, at medarbejdere og ledere i kommunerne kan navigere i det politiske landskab. 

Kodekset er baseret på anbefalingerne fra Bo Smith-udvalget (2015) og KL’s Kodeks for forvaltningsrådgivning fra 2016. Kodeks er senest blevet betonet i 2023 gennem Dybvad-udvalgets rapport om samspillet mellem politikere og embedsværk. 

Tid til en opdatering

Baggrunden for opdateringen er en undersøgelse foretaget af KL i samarbejde med KOMDIR fra december 2022. Undersøgelsen viser, at mange kommunale administrative medarbejdere ikke har kendskab til de syv pligter, og KL har derfor relanceret kodeks for at understøtte den lokale dialog om pligterne.  

Der er tilføjet kommunale eksempler på, hvordan man kan arbejde med kodeks lokalt, hvortil KL har udarbejdet en række cases, der viser dilemmaerne i de syv pligter, som man kan bruge i de lokale drøftelser. 

KL vil understøtte forankringen i kommunerne blandt andet gennem diverse netværk, som KL driver, ligesom Komponent tager det med ind i sit arbejde ude i kommunerne. 

Du kan læse mere om KLs kodeks her.