]]>

Kom til Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde

Husk at melde dig til Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde den 26. april. Læs mere om programmet her i Tillidsposten.

På årets repræsentantskabsmøde sætter vi under overskriften 'Hastværk er lastværk' gang i debatten om, hvad det politiske livs hastighed kan føre med sig af problemer for udviklingen af velfærdsstaten.

Hvad byder mødet på?

Djøf Offentlig holder repræsentantskabsmøde den 26. april 2019 i DGI-byen fra kl. 10.00-14.00 og du er velkommen. På mødet kan du tage ordet og give dine indspark til bestyrelsen, dog er det kun de valgte repræsentanter, som har stemmeret.

På mødet vil blandt andet formanden Sara Vergo holde tale og fortælle om bestyrelsens arbejde for Djøf Offentligs medlemmer. Du kan se hele dagsordenen med de ordinære dagsordenspunkter her.

Tema med oplæg og debat

Under temaet 'Hastværk er lastværk' får du et oplæg af professor emeritus i offentlig forvaltning Jørgen Grønnegård Christensen ved statsforvaltning på Aarhus Universitet om hans bog 'Overmod & Afmagt'. 

Bestyrelsen ønsker at sætte gang i en diskussion af, hvad det politiske livs hastighed kan føre med sig af problemer for udviklingen af velfærdsstaten, og hvor Djøf, bestyrelsen og tillidsrepræsentanterne kan bidrage til at tænke længere og langsommere, så vi kan skabe de bedste løsninger og legitimitet til forandringerne.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde her.

Hvis du ønsker at deltage i ”store” Djøfs repræsentantskabsmøde, der starter kl. 15.00 i DGI-byen, så kan du også tilmelde dig dette møde. Du tilmelder dig her.