]]>

Kom til repræsentantskabsmøde den 28. april 2023

Repræsentantskabsmødet finder sted den 28. april 2023. I år er kravene til OK24 på dagsordenen.

Djøf Offentlig holder repræsentantskabsmøde den 28. april i DGI-byen i København. Tilmeld dig, så du kan høre bestyrelsens beretning om året, der er gået, og deltage i debatten om kravene til OK24.

Kom, og deltag i debatten 

Repræsentantskabet er Djøf Offentligs øverste myndighed, og består af 70 repræsentanter, heraf bestyrelsens 12 medlemmer.

Du kan her se, hvem der repræsenterer dig og din sektor på repræsentantskabsmødet den 28. april 2023. 

Da alle medlemmer af Djøf Offentlig kan deltage i repræsentantskabsmødet, og har taleret, kan du også vælge at komme og deltage i de politiske debatter og påvirke prioriteringerne. Så tilmeld dig og deltag den 28. april 2023 kl. 11 - 13 i DGI-byen i København. Du skal dog vide, at det i tilfælde af afstemning kun er repræsentantskabets medlemmer, der kan deltage i afstemningen. 

Hvad er på programmet?

Mødet starter med de obligatoriske punkter såsom bestyrelsens mundtlige beretning, fremlagt af formanden Johanne Nordmann, samt orientering om diverse regnskaber og valg af revision.

Tiden er også kommet til, at startskuddet til overenskomstforhandlingerne i 2024 går. På mødet skal repræsentantskabet derfor godkende kravene til OK24.

Læs bestyrelsens oplæg til temaer til OK24  – og kom til mødet, deltag i debatten om kravene, og hør hvilke OK24-krav repræsentantskabet lægger sig fast på.

Før vi når til repræsentantskabsmødet, skal medlemmer høres. I februar samler vi forslag til OK24-krav ind fra medlemmer, klubber og tillidsrepræsentanter. Læs mere på djoef.dk/ok24,  hvor du også kan melde dig til virtuelle morgenmøder om OK24 med formanden. 

Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage i repræsentantskabsmødet og debatten, kan du tilmelde dig her.