]]>

Kom til repræsentantskabsmødet den 24. april 2020

Repræsentantskabsmødet finder sted den 24. april 2020. I år er kravene til OK21 på dagsordenen.

Mødet, hvor du kan deltage i de politiske debatter og påvirke prioriteringer.

Kom, og deltag i debatten

Repræsentantskabet er Djøf Offentligs øverste myndighed og består af 70 repræsentanter, heraf bestyrelsens 12 medlemmer.

Du kan her se, hvem der repræsenterer dig og din sektor på det næste ordinære repræsentantskabsmøde den 24. april 2020 fra kl. 10.30-14.00 i DGI-Byen i København.

Da alle medlemmer af Djøf Offentlig kan deltage i repræsentantskabsmødet og har taleret, kan du også vælge at komme og deltage i de politiske debatter og påvirke prioriteringerne. Du skal dog vide, at det i tilfælde af afstemning kun er repræsentantskabets medlemmer, der kan deltage i afstemningen.

Hvad er på programmet?

Mødet indledes med de obligatoriske punkter såsom bestyrelsens mundtlige beretning, fremlagt af formanden Sara Vergo samt orientering om diverse regnskaber og valg af revision.

Tiden er også kommet til, at startskuddet til overenskomstforhandlingerne i 2021 går. På mødet skal repræsentantskabet derfor godkende vores krav til OK21.

Læs bestyrelsens oplæg til temaer til OK21 – og sæt ord på, hvad der har værdi for dig ved overenskomstforhandlingerne, og hør hvilke OK21-krav repræsentantskabet lægger sig fast på.

Vi runder mødet af med en workshop om ”Det gode arbejdsliv”. Djøf Offentligs bestyrelse ønsker dine inputs til det videre – mere konkrete – arbejde med bestyrelsens fokusområder for 2020-2022: Hvad har du af behov og ønsker fx i forhold til karriere, mobilitet, trivsel, sundhed, livslang læring, balance og fleksibilitet?

Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage i mødet og debatten, kan du tilmelde dig her.