]]>

Kompetencefonde i kommuner og regioner

Den 5. april åbner den kommunale kompetencefond for første gang for akademikerne, og den 24. april kan akademikere i regionerne første gang søge midler fra den regionale kompetencefond.

Akademikerne er efter OK21 blevet omfattet af kompetencefondene i kommuner og regioner. Til april kan der søges om midler første gang. Tillidsrepræsentanterne får en særlig rolle. 

Hvor meget og til hvad?

Det bliver muligt at søge op til 30.000 kr. pr. år til efter- og videreuddannelse, og der kan i perioden søges op til 50.000 kr. årligt til masteruddannelser.

Midlerne er et supplement til den kompetenceudvikling, som i øvrigt finder sted på de kommunale og regionale arbejdspladser. Det er altså helt afgørende, at akademikerne alt i alt får mere kompetenceudvikling, end de har fået tidligere.

På det kommunale område er det yderligere en forudsætning, at arbejdsgiver medfinansierer 20% af udgifterne, som fx kan være kursusgebyr, transport og kursusmaterialer.

TR får en rolle i ansøgningsprocessen

Både i kommuner og regioner træder akademikerne ind i fonde, der har eksisteret i flere år for andre personalegrupper. Akademikerne får derfor også samme ansøgningsproces som de øvrige personalegrupper.

Ansøgningsprocessen indeholder en TR-godkendelse af den enkelte medarbejders ansøgning. Det betyder, at du som TR vil blive bedt om at godkende de ansøgninger, som dine medlemmer har sendt til fondene. Det er alt andet lige et lille praktisk benspænd, men det giver til gengæld en mulighed for, at du kan følge godt med i, at midlerne fra kompetencefondene ikke bliver et reelt supplement til de midler, der i øvrigt er sat af til kompetenceudvikling på din arbejdsplads.

TR-møde

Hvis du vil høre mere om kompetencefondene og særligt din rolle som TR, så kan du deltage i et virtuelt morgenmøde den 15. marts, hvor vi gennemgår støttemuligheder og ansøgningsproces.

Medlemsmøder

Den 2. marts inviterer Djøf til medlemsmøde om den kommunale kompetencefond og den 8. marts bliver medlemmerne inviteret til møde om den regionale kompetencefond.

På de to morgenmøder vil vi introducere til, hvordan man søger om midler, og hvilke overvejelser man bør gøre sig i forhold til valg af uddannelse eller kursus.

Derudover gennemgår vi ansøgningsprocessen fra start til slut, og giver et overblik over, hvad det er muligt at få støtte til.

Læs mere

Den Kommunale Kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond