]]>

Korrekte medlemsoplysninger er forudsætningen for OK24

Hjælp os med at huske medlemmerne på, at opdatere deres medlemsoplysninger, så de er ajour.

Korrekte medlemsoplysninger er afgørende, når overenskomstforhandlingerne går i gang, og resultatet skal til afstemning blandt medlemmerne af Djøf Offentlig.

Forberedelserne til OK24 kører derudaf, og alt imens vi i Djøf arbejder for, at den allerbedste kravspakke fremsendes til arbejdsgiverne i december, har vi en bøn til jer.

Vi håber, at I vil hjælpe os med at minde jeres medlemmer om at holde ”Mit Djøf” opdateret både hvad angår ansættelsessted og kontaktoplysninger.

Når vi beder jer om at hjælpe os med at huske medlemmerne på at opdatere deres medlemsoplysninger, så skyldes det: 

  • Når overenskomstresultatet forventeligt lander til februar, orienteres alle offentligt ansatte medlemmer. Er medlemmerne ikke registreret korrekt, har de ikke mulighed for at modtage relevante oplysninger om aftaleforliget og betydningen for dem. 
  • Et overenskomstresultat sendes til afstemning hos medlemmerne af Djøf Offentlig. Alt foregår pr. mail, så korrekte mailadresser er helt afgørende.  
  • Opdaterede medlemsoplysninger er i det hel taget vigtige, så I som klub får korrekt beregnede klubmidler. 

En overenskomst både starter og slutter hos medlemmerne. Derfor håber vi, at I vil hjælpe til med at huske medlemmerne på denne lille opgave, så vi kan sikre medlemsinddragelsen til OK24 og i almindelighed.