]]>

Løn og pension stiger pr. 1. april

En række lønforbedringer aftalt ved OK21 træder i kraft den 1. april 2022. Få et overblik her.

I staten reguleres løn og tillæg pr. 1. april 2022 og selvom der ikke er aftalt en tilsvarende regulering i kommuner og regioner før den 1. oktober 2022, sker der alligevel lidt med løn og pension.

Forbedringer i staten

Ved Ok21 blev det aftalt, at lønnen i staten pr. 1. april stiger med 1,19%. Oveni bliver lønnen reguleret med yderligere 0,59%, som stammer fra reguleringsordningen, som sørger for, at lønudviklingen i staten er parallel med lønudviklingen i den private sektor.  

Udover lønstigning og udmøntning fra reguleringsordningen kan medarbejdere med rådighedstillæg glæde sig over, at pensionsprocenten på rådighedstillægget, der i dag er 9%, forhøjes til 12,5%. Forhøjelsen vil som det nuværende pensionsbidrag af rådighedstillægget være omfattet af muligheden for frit valg, så den kan udbetales som løn.

Forbedringer i kommunerne

Kommunalt ansatte akademikere kan se frem til en forbedring af deres pension pr. 1. april 2022. Pensionsprocenten forhøjes fra 18,63% til 18,78%. Pensionsforhøjelsen bliver omfattet af muligheden for frit valg, så pensionsforhøjelsen kan udbetales som løn.

Er man kommunal akademiker på trin 7 og 8 eller er man special eller chefkonsulent, vil man pr. 1. april også kunne se en lille lønstigning på sin lønseddel. Den kommer af, at basislønnen på disse trin bliver forhøjet en smule.

Forbedringer i regionerne

Er man akademiker ansat i region bliver pensionsprocenten forhøjet fra 18,46% til 18, 58% pr 1. april 2022. Pensionsforhøjelsen bliver omfattet af muligheden for frit valg, så pensionsforhøjelsen kan udbetales som løn.

Også i regionerne er der aftalt mindre forbedring af basislønnen på trin 7 og 8 og til special- og chefkonsulenter. Så er der en lille lønforbedring på lønsedlen for april, er det altså forklaringen.

Bachelorer

Bachelorer i hele den offentlige sektor vil fra 1. april 2022 slutte deres lønforløb på basisløntrin 6. Hidtil er man som bachelor sluttet på basisløntrin 5.

Find mere viden

Se aktuelle lønsatser i Djøfs lønoversigt og læs mere om resultaterne fra OK21 i den tekniske gennemgang.