]]>

Lønregulering i kommuner og regioner

Ved OK18 blev der på både det kommunale og det regionale område aftalt en generel lønstigning på 0,70% samt udmøntning fra reguleringsordningen på samme tidspunkt.

Der venter en lønstigning til ansatte i kommuner og regioner den 1. oktober 2020.

Generel lønstigning og udmøntning fra reguleringsordningen

En generel lønstigning betyder, at alle løndele - basisløn, pension, tillæg med videre stiger. På det kommunale område blev det dog aftalt at fastfryse rådighedstillægget i overenskomstperioden 2018-2021, og det reguleres derfor ikke som de øvrige løndele den 1. oktober 2020.

Kommunerne

  • På det kommunale område udmønter reguleringsordningen 0,09% og det giver en ny reguleringsprocent. pr. 1. oktober 2020 på 1,428511 - i forhold til grundbeløb pr. 31.3.2000.

Regionerne

  • På det regionale område udmønter reguleringsordningen -0,27% så reguleringen pr. 1. oktober 2020 bliver 1,053224 - i forhold til grundbeløb pr. 31.3.2018.

Forskellen mellem de to område hænger sammen med den opgjorte faktiske lønudvikling og tidligere udmøntninger/lønstigninger på områderne.