]]>

Lønregulering pr. 1. oktober 2021

Både i staten, kommuner og regioner reguleres lønnen pr. 1. oktober 2021. Men overenskomsterne er endnu ikke underskrevet, hvorfor lønreguleringen må vente lidt endnu – men du får den naturligvis med tilbagevirkende kraft.

Læs her, hvor meget din løn reguleres pr. 1. oktober 2021.

Sådan ser lønreguleringen ud

  • I staten stiger lønnen 0,3 %
  • I kommunerne stiger lønnen 0,98 %
  • I regionerne stiger lønnen 0,32 %

I staten skyldes reguleringerne den lønstigning, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i foråret. I kommuner og regioner skyldes lønstigningen, dels den aftalte stigning og dels en stigning, der følger af reguleringsordningen, som korrigerer for forskelle i lønstigningen mellem hhv. den kommunale og regionale sektor og den private sektor.

Du kan orientere dig om de øvrige lønstigninger i den kommende overenskomstperiode i den tekniske gennemgang af resultaterne.

Hvornår?

Overenskomsterne er endnu ikke underskrevet, så du må væbne dig med lidt tålmodighed. Vi håber på, at du og dine medlemmer snart får lønstigningen. Under alle omstændigheder får I lønforbedringen med tilbagevirkende kraft.