]]>

Lønregulering og omregning af individuelle tillæg

Lønnen reguleres i staten, kommuner og regioner pr. 1. april 2020. Se hvad de betyder for dine medlemmers løn.

 Her kan du få et overblik over lønreguleringen og reguleringsprocenten, som har betydning for omregningen af individuelle tillæg. 

Ved OK18 blev der i kommuner og regioner aftalt generelle lønstigninger tre gange i løbet af 2020. 1. januar, 1. april og 1. oktober 2020. Der er kun aftalt én lønstigning i staten i 2020. Lønstigningen gælder fra 1. april.

Lønregulering pr. 1. april 2020

I staten reguleres løn og tillæg med ca. 0,84%. Reguleringen skyldes dels den lønstigning på 1,46%, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2018 og dels udmøntningen fra reguleringsordningen. Reguleringsordningen udmønter negativt med -0,56%, da lønudviklingen på det statslige område har været højere end på private arbejdsmarked. I forhold til det nuværende lønniveau giver det en samlet generel lønstigning på ca. 0,84% pr. 1. april 2020. I kommunerne reguleres løn og tillæg med ca. 0,38%, mens lønreguleringen i regionerne ligeledes er på ca. 0,38%.

Reguleringerne i kommuner og regioner skyldes den lønstigning, der blev aftalt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018.

Reguleringsprocent

Reguleringsprocenten er den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle beløb.

Pr. 1. april 2020 udgør reguleringsprocenterne:

10,3236 i staten og beregnes af grundbeløbet pr. 31.03.2012 (næste regulering er 1. februar 2021)

41,7798 i kommunerne og beregnes af grundbeløbet pr. 31.03.2000 (næste regulering er 1. oktober 2020)

4,9075 i regionerne og beregnes af grundbeløbet pr. 31.03.2018 (næste regulering er 1. oktober 2020)

Eksempler

Hvis du skal have omregnet et tillæg fra grundbeløb til aktuelt lønniveau, kan du enten benytte dig af vores tillægsberegner eller benytte nedenstående udregningsmetode:

Får du fx et årlig tillæg på 12.000 kr. i grundbeløb, svarer det i nutidskroner til

Staten 12.000 * 1,103236 = 13.238,83 kr.

Kommuner 12.000 * 1,417798 = 17.013,58 kr.

Regioner 12.000 * 1,049075 = 12.588,90 kr.