]]>

Må interne ansøgere få fortrinsret?

Ombudsmanden har udtalt sig om fortrinsret for interne ansøgere i forbindelse med internt opslåede stillinger i en kommune.

I en udtalelse fra ombudsmanden bliver en praksis fra en kommune, hvor interne ansøgere har fortrinsret til ledige stillinger, kendt ulovlig og i strid med forvaltningsretlige principper.

Ombudsmandsudtalelse

Ombudsmanden udtalte i FOB 2022-1, at en kommune ikke må give interne ansøgere fortrinsret til ledige stillinger. Kommunen havde en politik, hvor ledige stillinger blev slået op internt i 7 dage inden stillingen eventuelt efterfølgende blev slået op eksternt, hvis stillingen ikke allerede var blevet besat.

Stillingen kunne kun efter aftale med tillidsrepræsentanten på området blive slået op eksternt med det samme.

Ombudsmanden fandt, at denne praksis er i strid med princippet om, at en offentlig myndighed skal vælge de bedst egnede ansøgere til ledige stillinger. Dette kræver, at stillinger som altovervejende hovedregel slås op eksternt, så offentligheden får kendskab til ledige stillinger og derved får mulighed for at søge.

Du kan finde ombudsmandens udtalelse her: Kommunes retningslinjer om interne opslag af ledige stillinger var i strid med forvaltningsretlig grundsætning

Omplaceringsforpligtelsen

Ombudsmanden forholder sig ikke specifikt til omplaceringsforpligtelsen i forbindelse med afskedigelser.

Omplaceringsforpligtelsen dækker over ansættelsesmyndighedens forpligtelse til at omplacere personale i afskedigelsessituationer på grund af besparelser, såfremt der er ledige stillinger andre steder i organisationen, som den påtænkte afskedigede vil kunne bestride.

Omplaceringsforpligtelsen er et vigtigt princip for i videst mulige omfang at undgå afskedigelser på grund af besparelser. 

Djøfs vurdering

Det er Djøfs vurdering, at ombudsmanden ikke med sin udtalelse ændrer på forpligtelsen til at omplacere. Det betyder, at såfremt at der skal ske besparelser på en arbejdsplads og der er ledige stillinger i organisationen, så vil arbejdsgiver være forpligtet til at undersøge, om den påtænkte afskedigede kan omplaceres til en anden ledig stilling.

Omplaceringsforpligtelsen skyldes proportionalitetsprincippet som ligeledes er et forvaltningsretligt princip. Princippet siger, at arbejdsgiver skal vælge den mindst indgribende sanktion for at opnå formålet. I besparelsessituationen betyder det, at arbejdsgiver skal forsøge at omplacere en til en ledig stilling før arbejdsgiver afskediger.

Reglerne for offentligt opslag

Som altovervejende hovedregel skal alle ledige stillinger i den offentlige forvaltning slås op. Reglen skal ses i lyset af, at forvaltningen har en pligt til at ansætte den kandidat der er bedst kvalificeret. Stillingsopslag tilgodeser, at alle kvalificerede, kan få kendskab til den ledige stilling og dermed sikres det, at man når ud til flere kvalificerede ansøgere.

Reglen er dog ikke uden undtagelser. Offentligt opslag kan f.eks. udelades i forbindelse med ferieafløsning, vikariater og anden kortvarig beskæftigelse, der ikke forventes at overstige et år. Det har den praktiske betydning, at f.eks. et barselsvikariat ikke behøver at opslås.

Opslag kan også udelades, når der i lovgivningen er fastsat særlige regler for udpegning til en stilling, f.eks. til nævn og råd.  

Endelig kan opslag også udelades i den situation, hvor ansættelsesmyndigheden benytter ledelsesretten til at rokere en medarbejder indenfor ansættelsesområdet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal være tale om en ny stilling for at reglen om offentligt opslag gælder. I de tilfælde, hvor der er tale om en lønændring for en allerede ansat, f.eks. ved udnævnelse af en akademisk fuldmægtig til en specialkonsulent skal stillingen f.eks. ikke slås op, da der her blot er tale om en personlig omklassificering. Oprettes der derimod en ny stilling, som f.eks. specialkonsulent, vil stillingen skulle opslås efter de almindelige regler.

Du kan læse meget mere om, hvornår en stilling skal slås op her.