]]>

Mænd ønsker mere orlov med deres børn

Skæv fordeling af orlov har store konsekvenser for kvinders arbejdsliv og mænds mulighed for at indgå i forældreskabet på linje med sin partner.

I ny Djøf-undersøgelse svarer hver anden kvinde, at deres barselsorlov i større og mindre grad har haft negativ indflydelse på deres karriere. Det samme oplever 15 procent af mændene. Samtidig har mange mænd et ønske om at kunne holde længere orlov med sine børn.

De færreste vil anfægte, at mænd og kvinder skal have lige gode muligheder for at gøre karriere på det danske arbejdsmarked, og at børn er en fælles glæde og et fælles ansvar for familierne. Det står dog i modsætning til, at talrige undersøgelser dokumenterer, at kvinder har langt sværere ved at realisere en ledelseskarriere i Danmark set i forhold til en lang række andre lande.

Trods formel lov om ligeløn er der stadig ikke ligeløn på det danske arbejdsmarked. Djøf har i en række analyser dokumenteret en såkaldt ”uforklaret lønforskel” på mellem 5 og 8% for mænd og kvinder ansat i den private sektor uden ledelsesansvar. Kvinder og mænd har typisk heller ikke lige god løndækning under orlov, hvilket er en del af forklaringen på, at kvinder i mange år har taget 90% af orloven og mænd de resterende 10% selv om nuværende barselslovgivning – i hvert fald teoretisk - muliggør, at fædre kan tage en større del af orloven.

Den skæve fordeling af orloven har store konsekvenser for kvinders løn- og pensionsudvikling samt karriereforløb. Tilsvarende rammer familiernes organisering ofte mænd negativt i forbindelse med skilsmisse.  Forskning viser, at en tæt og tidlig relation mellem barn og far fremmer barnets udsigter til at klare sig godt senere i livet.

Danmark har med EU’s direktiv for øremærket barsel til mænd fået en historisk mulighed for at opdatere den danske barselslovgivning, så den både bliver mere fleksibel i forhold til forskellige familieformer, men heller ikke udelukker overenskomstparter og arbejdsgivere fra at gå endnu mere progressivt til værks end direktivet.

Danmark har hårdt brug for en ambitiøs barselsreform, der tager et nødvendigt opgør med, at reglerne i dag stiller kvinder dårligere end mænd, når det kommer til karriere og løn. Og at mænd stilles dårligere end kvinder, når det kommer til at drage omsorg for deres børn.

Læs undersøgelsen: Mænd ønsker mere orlov med deres børn.