]]>

Når TR blander sig i debatten

Tillidsrepræsentanters læserbrev satte fokus på administrationens bidrag til den borgernære service i Haderslev Kommune.

Djøfs tillidsrepræsentant i Haderslev Kommune blandede sig i debatten om administrative besparelser. Han fik følgeskab af tillidsrepræsentanter fra de andre faggrupper og sammen satte de fokus på administrationens bidrag til den borgernære service.

Efterår, budgetter og besparelser

Efteråret står i budgetforligenes tegn, og mange kommunale tillidsrepræsentanter venter på denne tid hvert år i spænding på, hvad byrådene beslutter af nye tiltag, investeringer og i den ikke så rare afdeling ”besparelser”.

I Djøf må vi konstatere, at dette efterår desværre ikke har været et af de opmuntrende af slagsen for de administrative medarbejdere. Og i Haderslev Kommune var meldingen desværre også, at der skulle spares ca. 20 medarbejdere i kommunens administration.

Opråb med Djøfs TR som pennefører

Det fik Djøfs TR i Haderslev Kommune, Henrik Rantala Nielsen, til at blande sig i debatten. Han fik af stort set alle fagforbund, lige fra Djøf til FOA, håndslag på, at de i fællesskab, og med Henrik som pennefører, skulle lave et sobert læserbrev til Jyske Vestkysten. Som sagt så gjort.

Læserbrevet slog et slag for værdien af de administrative medarbejderes arbejde som et vigtigt bidrag til, at de borgernære servicefunktioner kan gøre det, de er bedst til.

Tillidsrepræsentanterne skrev blandt andet:

"Administration" er ganske rigtigt ofte lig med den opgaveløsning, der i første omgang ikke er synlig for borgerne. For medarbejderne i de borgernære servicefunktioner er de administrative medarbejdere dog i høj grad synlige. De løfter de administrative opgaver, så medarbejderne i de borgernære funktioner ikke skal bruge tid på det.

Sammen er vi stærkere

På spørgsmålet om det har givet værdi at skrive debatindlægget, siger Henrik:

”Debatindlægget har givet rigtig gode reaktioner i organisationen og har styrket det i forvejen tætte og gode samarbejde, der er imellem faggrupperne i Haderslev kommune og op ad i organisationen, ud fra devisen - sammen er vi stærkere.”

Endvidere siger Henrik ”Jeg er stolt over, at faggrupper, der måske normalt ikke finder fælles fodslag i spørgsmålet omkring varme og kolde hænder, kan stå sammen i situationer med personalereduktioner og forsøge at gøre politikerne opmærksomme på, at administrationen hver dag leverer en altafgørende service for kollegerne i de borgernære fag”.

”Det er jo samme fælles fodslag, der i hverdagen medfører, at politikernes initiativer, investeringer og indsatser, kan omsættes og realiseres helt fra byrådssalen, ned igennem de administrative funktioner på rådhuset, ud i serviceområdernes administration og ud til de borgernære servicefunktioner, der håndterer borgerne”, siger Henrik.

For tillidsrepræsentanterne var det vigtigt, at de fik gjort politikerne opmærksom på, at tiltag med nedskæringer i administrationen altså ikke er helt så afgrænset den borgernære service, som byrådet måske giver udtryk for i forbindelse med deres budgetforlig.

Få pressehjælp af Djøf

Hvis vi skal synliggøre djøfernes faglige mangfoldighed og vores bidrag til samfundet sammen med de andre faggrupper, eller hvis vi gerne vil deltage i debatten om udvikling og modernisering af den offentlige sektor, så er det vigtigt, at jeres lokale stemmer også høres derude.

Så hvis du gerne vil skrive et debatindlæg a la Henriks eller i øvrigt have en stemme i den lokale debat, så husk at du kan få råd og sparring fra Djøfs presseafdeling. Kontakt pressechef Torben Gross på dk¤djoef¤tgr.

Det er Djøfs erfaring, at

  • medlemmerne sætter pris på, at vi og I står op deres interesser
  • det virker godt og klart fremmende for forståelsen, når flere organisationer går sammen med et fælles budskab
  • den lokale presse er en vigtig kanal, når det drejer sig om lokale forhold
  • I som lokale tillidsrepræsentanter kan skabe et relevant og direkte nærvær i debatten. 

Stor ros og tak for et godt arbejde til Henrik og alle andre tillidsrepræsentanter, der blander sig i debatten.