]]>

Netværksdag for fællestillidsrepræsentanter

Den 5. december holder Djøf netværksdag for fællestillidsrepræsentanter i Djøfs lokale i København.

Som fællestillidsrepræsentant har du nogle ganske særlige opgaver og udfordringer. Brug en dag på at dele erfaringer med andre fællestillidsrepræsentanter. Få input og sparring og hjælp andre med nye perspektiver på de problemstillinger, der fylder mest hos dem. 

Fokus på fælles udfordringer

Vil du have udbytte af at snakke med andre fællestillidsrepræsentanter om, hvordan de håndterer aktuelle udfordringer? Tænker du, at det kunne være godt at være tættere forbundet med andre fællestillidsrepræsentanter, når du har brug for sparring? Så meld dig til netværksdagen for fællestillidsrepræsentanter.

I løbet af dagen søger vi at adressere de udfordringer og problemstillinger, som er særligt relevante for dig, som har påtaget dig rollen som fællestillidsrepræsentant på din arbejdsplads.

Vi vil i løbet af dagen afdække mulighederne for at etablere nogle mere varige netværk, og vi vil arbejde med at etablere relationer, som I også kan bruge fremadrettet.

Udbytte af dagen

Du får:

  • Viden om andres erfaringer og refleksioner over egen praksis
  • Sparring på dilemmaer og udfordringer
  • Mulighed for at hjælpe andre på de områder, du ved mest om.

Hvem?

Netværksdagen er kun for fællestillidsrepræsentanter, da vi på dagen vil arbejde med de særlige udfordringer, der knytter sig til netop den rolle.

Du er fællestillidsrepræsentant, hvis du er valgt til at repræsentere flere tillidsrepræsentanter fra samme personalegruppe eller flere tillidsrepræsentanter fra forskellige personalegrupper på din arbejdsplads.

Hvor og hvornår?

Vi mødes i Djøfs lokaler i Gothersgade 133 i København onsdag den 5. december kl. 10-15.

Du kan tilmelde dig på mail til dk¤djoef¤lsa

Djøf dækker transportomkostninger efter de almindelige regler for rejsegodtgørelse til TR-kurser. 

En netværksdag i Jylland?

Vi vil gerne gentage netværksdagen i Jylland i 2019. Hvis du kunne være interesseret i at deltage, så giv os gerne besked, så vi har et billede af, hvor stor interessen er.