]]>

Nu kan fondsferiedagene udbetales

Har man ikke optjent ret til at holde ferie med løn i miniferieåret, kan man søge om 8,32 dages fondsferiedage.

Hjælp medlemmerne med at ansøge om fondsferiedage, så de kan holde sommerferie.

Hvis man er nyuddannet eller af andre grunde højst har arbejdet fire måneder mellem 1. januar og 31. august 2019, har man ikke optjent de 16,64 feriedage, som de fleste har til at holde ferie for i miniferieåret 2020. I denne situation kan man ansøge om fondsferiedage, som på borger.dk kaldes ferieforskud 2020.

Betingelser for at ansøge om ferieforskud 2020 er, at man:

  • højst har arbejdet fire måneder mellem 1. januar og 31. august 2019. Det gælder for alle typer job, også deltidsjob eller studiejob
  • har fået løn for arbejde mellem 1. september og 31. december 2019
  • holder feriedage mellem 1. maj og 30. september 2020.

Beløbets størrelse svarer til 12,5% af den ferieberettigede løn optjent i perioden fra 1. september til 31. december 2019. Lønmodtagernes Feriemidler beregner og udbetaler beløbet - og man kan ikke søge om kun at få en del af beløbet udbetalt.

Man kan tidligst søge om at få beløbet udbetalt fire uger før første feriedag. Men det er muligt at søge om ferieforskud 2020, efter at man har afholdt ferien. Sidste ansøgningsfrist er den 31. december 2020.