]]>

Ny digitaliseringsindsats for akademikere i staten

Arbejdsmarkedet er under forandring, og brugen af digital teknologi øges. Gør medlemmer i staten opmærksom på muligheden for et individuelt kompetenceløft inden for digitalisering.

For at styrke akademikernes bidrag til den digitale omstilling har fondsgruppen for akademikerpuljen i Den Statslige Kompetencefond aftalt en særlig digitaliseringsindsats. Det er muligt at søge midler fra indsatsen fra 28. september 2020 kl. 10.00. 

For at imødekomme arbejdsmarkedets øgede brug af digital teknologi er der afsat 2 mio. kr. til kompetenceudvikling inden for digitalisering og it med fokus på emnerne ”Strategi og forretningsudvikling” og ”Data og sikkerhed”.

Der er ikke udarbejdet positivlister, men det fremgår på kompetencefondens hjemmeside, at man vil tage afsæt i de beskrivelser, som findes i Digitaliseringsstyrelsens model for digitale kompetencer. Kompetencesekretariatet vil desuden informere yderligere om indsatsen løbende.

Der åbnes for ansøgninger 28. september 2020 kl. 10, og ansøgningerne behandles efter først-til-mølle. Dog vil det formentlig være muligt at indtaste ansøgninger i systemet allerede i starten af september, og det kan derfor være en god ide at undersøge udbuddet allerede nu.

Husk også Den Statslige Kompetencefond

Digitaliseringsindsatsen påvirker ikke Den Statslige Kompetencefonds akademikerpulje. I næste periode er der afsat 11,5 mio. kr. til individuel kompetenceudvikling. Djøf vil opfordre alle til at søge, når der igen åbnes for ansøgninger 1. september 2020 kl. 10. Vær opmærksom på at man allerede nu kan indtaste ansøgningen i systemet. Det er først-til-mølle, og sidste gang blev puljen tømt på bare 24 timer.