]]>

Ny mulighed for kompetenceudvikling i kommuner og regioner

Sæt kryds i kalenderen og søg støtte til individuel kompetenceudvikling fra 1. april 2022.

Som en del af OK21 indtræder Akademikerne i henholdsvis den kommune og regionale kompetencefond. Det betyder, at kommunalt og regionalt overenskomstansatte akademikere kan søge støtte til individuel kompetenceudvikling fra 1. april 2022.

Hvad kan du søge støtte til?

Det bliver muligt at søge op til 30.000 kr. pr. år til efter- og videreuddannelse og op til 50.000 kr. årligt til en masteruddannelse. Det vil dog også være muligt at søge til kortere uddannelsesforløb.

Muligheden for at søge individuel kompetenceudvikling skal ses som et supplement til den kompetenceudviklingsindsats og de kompetenceudviklingsmidler, der allerede er i kommuner og regioner.

Hvad skal du være opmærksom på?

I kommunerne vil det være en forudsætning for støtte, at den kommunale arbejdsgiver medfinansierer 20% af udgifterne (kursusudgift, transport og materialer).

Hvis det går lige så hurtigt som i staten, skal du være klar, når der åbnes for ansøgninger i både kommuner og regioner 1. april 2022. I staten behandles ansøgningerne efter først-til-mølle, og ofte går der under et døgn, før akademikerpuljen bliver lukket igen, fordi pengene i den pågældende runde er brugt.

I Tillidsposten kan du løbende få mere information, så læs med.