]]>

Ny på arbejdsmarkedet - Fondsferiedage

Den 1. september 2020 overgår alle til et nyt feriesystem - samtidhedsferie.

Bliv klogere på indefrosne feriepenge og særlige muligheder for nye på arbejdsmarkedet.

Frem mod 1. september 2020 vil der være en overgangsperiode, hvor et beløb svarende til et års feriepenge indefryses, indtil man forlader arbejdsmarkedet. Har man ikke optjent ret til at holde ferie med løn i miniferieåret, kan man søge om 8,32 dages ferie af de indefrosne feriepenge.

Indefrosne feriepenge

For at undgå at arbejdsgiverne skal betale dobbelte feriepenge, når det nye feriesystem med samtidighedsferie starter op, skal arbejdsgiverne beregne et beløb svarende til et års feriepenge (’indefrosne feriepenge’) for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020. Arbejdsgiverne skal indberette beløbet til en fond (Lønmodtagernes Feriemidler), som vil stå for udbetaling af beløbet til lønmodtagerne, når de når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet på grund af alder eller helbred. Arbejdsgiveren kan vælge at beholde de indfrosne feriepenge, indtil de udbetales til medarbejderen, men så skal beløbet årligt forrentes med lønudviklingen.  

De indefrosne feriepenge minder mest af alt om et pensionsbeløb, da man typisk først vil få beløbet, når man bliver pensioneret. Det er altså ikke meningen, at man kan holde ferie for de indefrosne feriepenge.

Nye/tilbagevendte på arbejdsmarkedet

Hvis man er nyuddannet og ikke når at være ansat i hele perioden 1. januar – 31. august 2019, kan man ikke optjene de 16,64 feriedage, som de fleste vil have til at holde ferie for i miniferieåret 2020.
 
Optjener man i perioden 1. januar – 31. august 2019 ferie i 4 måneder eller derunder, er der mulighed for, at man i maj 2020 kan søge Lønmodtagernes Feriemidler om 8,32 dages ferie af de ellers indefrosne feriepenge. Disse dage kaldes fondsferiedage’.

Fondsferiedagene skal bruges til at holde ferie for i sommeren 2020 sammen med de faktisk optjente feriedage. 

Eksempel

Lene bliver ansat 1/6-19 og vil i miniferieåret 2020 kunne holde i alt 14,56 betalte feriedage (6,24 optjente dage + 8,32 fondsferiedage).

Har Lene haft studiejob, indtil hun starter 1/6-19, vil hun ikke kunne få fondsferiedage, da studiejob også tæller med, når man skal opgøre, om hun har været ansat i 4 måneder eller derunder i perioden 1. januar – 31. august 2019.

Vælger man at få udbetalt fondsferiedage, skal man være opmærksom på, at man får et mindre beløb udbetalt, når man når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

 

Læs mere om den nye ferielov her

Parlør

Minioptjeningsåret - 1. januar til 31. august 2019

Miniferieåret - 1. maj til 31. august 2020

Indefrosne feriepenge - Beregnet feriepenge for 1. september 2019 - 31 august 2020, som administreres af Lønmodtagernes Feriemidler og udbetales ved folkepensionsalderen

Fondsferiedage - 8,32 feriedage, man kan ansøge om, hvis man har optjent ferie i under 4 måneder i perioden 1. januar – 31. august 2019, til brug for sommeren 2020