]]>

Nye leveregler på Slotsholmen: Fokus på det gode samarbejde

I kølvandet på Dybvad-udvalgets rapport, Zetlands historier og TR-netværkets arbejde har departementscheferne formuleret leveregler for det gode samarbejde på Slotsholmen.

Departementschefernes nye leveregler på Slotsholmen har fokus på det gode samarbejde.

Leveregler

Departementscheferne har formuleret såkaldte leveregler, som sætter fokus på ”de gode, realistiske processer for det tværgående samarbejde i de enkelte ministerier, mellem departement og styrelser og ministerierne imellem”.  

Levereglerne lyder: 

  • Vi har fokus på det væsentlige – og prioriterer tid og ressourcer mod det centrale for vores opgaver. Vi spilder ikke hinandens tid med bessermachen. 
  • Vi tager ansvar for en kultur, hvor alle taler og skriver ordentligt og respektfuldt til og om hinanden. 
  • Vi sætter retning fra start på sagernes indhold og proces – og vi afklarer uenigheder, før sagerne går i hårdknude, og tiden går fra det væsentlige. 
  • Vi sikrer rettidige tilbagemeldinger om de tværgående processer til de relevante medarbejdere. Vi sikrer afklaring, hvis der opleves divergerende meldinger. 
  • Vi gør op med en kultur, hvor man disponerer over hinandens ressourcer uden for almindelig arbejdstid. Vi sikrer, at frister sættes, så andre kun forstyrres uden for arbejdstid ved ægte hastere og efter aftale på chefniveau. 

Dybvad-udvalg, Zetland og TR-netværk 

Baggrunden for levereglerne har været det seneste års offentlige debat om arbejdspres og tempo i centraladministrationen. Djøfs Dybvad-udvalg satte især fokus på politisk pres i Dybvad-rapporten, mens Zetland med en række vidnesbyrd fra embedsfolk satte kød og blod på arbejdsvilkårene.

Sideløbende har et TR-netværk på tværs af departementerne arbejdet med at udvikle forslag til bedre arbejdsgange og tværgående samarbejde. Netværket har mødtes med departementschefkredsen for at drøfte, hvad systemet selv kan gøre ved arbejdspres og tempo. I forlængelse heraf har departementscheferne lanceret de nye leveregler.

Har Djøf skabt en forfaldsfortælling? 

Departementscheferne har i pressen kritiseret Djøf for at skabe en forfaldsfortælling om livet som embedsmand M/K. Men vi er nødt til at tale om problemerne, som vores medlemmer oplever dem, og som de er dokumenteret i Djøfs egne medlemsundersøgelser og senest i Dybvad-rapporten. 

Arbejdsmiljøet har været under pres igennem flere år. Og problemerne med at tiltrække og fastholde medarbejdere er heller ikke noget, der er opstået som en tyv om natten, bare fordi Djøf taler om det. For os handler det ikke om at udskamme cheferne. Tværtimod. Vi skal hjælpe hinanden med at skabe de bedst mulige rammer for at bedrive ledelse, der understøtter et godt arbejdsliv for den enkelte. 

Vi glæder os over, at departementschefkredsen langt om længe anerkender, at der er et problem – også med kulturen – og på den baggrund har påbegyndt en dialog med TR-netværket og igangsat dialoger lokalt i departementer og styrelser.  

Hvad nu? 

Vi har et af verdens bedste embedsværk, og det skal vi værne om. Men vi skal have gjort noget ved arbejdspres og tempo. Som led heri har Sara Vergo inviteret en række centrale departementschefer på dialogkaffe for at følge op på, hvordan departementscheferne vil udmønte levereglerne i praksis.