]]>

Nye midlertidige regler om udskydelse af ferie

For at sikre tilstrækkelig arbejdskraft i den aktuelle situation med coronavirus har Folketinget vedtaget en ny lov, som gør det muligt midlertidigt at udskyde ferie. Læs her hvad det betyder for dine medlemmer.

Ferie for ferieåret 2019/2020 og miniferieåret kan udskydes til afholdelse i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, hvis ferien ikke kan holdes på grund af væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn som følge af coronavirus. 

Hvad indebærer de nye regler om udskydelse af ferie?

Efter gældende regler kan en arbejdsgiver ændre allerede aftalt ferie uden varsel, såfremt væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Det er dog en forudsætning, at den ændrede ferie kan holdes i indeværende ferieår. Med den nye lov kan en arbejdsgiver enten ensidigt eller efter aftale med lønmodtageren udskyde ikke-afholdt ferie for ferieåret 2019/2020 og miniferieåret til afholdelse i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, hvis ferien ikke kan holdes på grund af væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn som følge af coronavirus. Muligheden for at udskyde ferie omfatter både fastlagt og ikke-fastlagt ferie.

En lønmodtagers eventuelle økonomiske tab som følge af udskydelsen skal erstattes af arbejdsgiveren.

Hvornår kan udskudt ferie holdes?

  • Ferie, der skal afholdes i ferieåret 2019/2020, kan udskydes til miniferieåret (1. maj til 31. august 2020).
  • Ferie, der skal afholdes i miniferieåret, kan udskydes til ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Husk at du altid kan kontakte Djøf, hvis et medlem får pålæg om at udskyde sin ferie.