]]>

Nyt fra formanden

Læs Sara Vergos kommentarer til de første overenskomstresultater og få en lille teaser til TR-konferencen i efteråret.

Alle vidste, at det ville blive overenskomstforhandlinger under svære betingelser. På trods af det, har vi dog set flere små, gode signaler.  Særligt én ”knast” mangler dog at blive løst.

OK21 op ad bakke

De sidste måneder har stået i overenskomstforhandlingernes tegn, og overenskomsten for akademikere i staten er nu i hus.  Ligesom vi kender den økonomiske ramme for kommuner og regioner – al erfaring tilsiger, at den kommer til at ligne den statslige.

Ved diverse lejligheder forud for forhandlingerne har jeg forsøgt at forventningsafstemme med jer og de øvrige medlemmer og tilkendegivet, at det ville blive magre resultater, finansieret af en smal økonomisk ramme.

Og lad mig bare slå fast, at statens overenskomst ikke fik mange ekstra coronakilo på sidebenene. Men alligevel lykkedes det at tage et par vigtige skridt i den rigtige retning, parere forringelser og lægge nogle trædesten, som vi skal bruge til at tage afsæt fra, når vi skal forhandle næste gang.

Udover lidt ekstra i lønposen, og en aftale om seniorbonus/seniordage, indeholder forliget også andre vigtige forbedringer og justeringer for akademikerne i den offentlige sektor – bl.a. bliver vilkårene for undervisere og forskere forbedret på forskellig vis. Derudover er det naturligvis også godt, at vi nu får hævet pensionsprocenten på rådighedstillægget fra 9 til 12,5%.

Jeg havde virkelig gerne set, at vi havde fået taget livtag med arbejdspresset og mulighed for fleksibilitet ved forhandlingerne i staten, men vi mødte en minister, som på ingen måde var imødekommende i forhold til at finde overenskomstmæssige løsninger på dén problemstilling. Så det er en dagsorden, vi kommer til at holde rigtig godt fast i, også på den anden side af overenskomstforhandlingerne.

Efter planen ser vi snart resultater for akademikerne i kommuner og regioner. Også her må forventningerne skrues ned, men lad os se, om vi ikke trods alt kommer hjem med nogle resultater, som vi kan bygge videre på i fremtiden.

Virtuelt repræsentantskabsmøde 18. marts fra kl. 11.30 - 13.30

Jeg havde set frem til at møde mange af jer til et fysisk repræsentantskabsmøde ovenpå 2020’s skriftlige møde. Der fik jeg så endnu en coronadukkert. Repræsentantskabsmødet afholder vi den 18. marts, men det fysiske samvær må vi have i vente.   

Repræsentantskabsmødet bliver afholdt som et live virtuelt møde, hvor der er plads til spørgsmål og debat om bestyrelsens beretning og de overenskomstaftaler, der efterfølgende sendes til urafstemning.

Selvom jeg synes, det er træls, kun at skulle mødes med jer virtuelt, er det trods alt meget bedre end slet ikke at mødes. Og jeg ved jo, at I er superskarpe brugere af videomøder nu, så det skal nok blive fint. . Så må vi glæde os til de anledninger, vi får til at mødes uden en skærm imellem i fremtiden. For jeg håber og tror på, at vaccinationer og sommerens sol og varme betyder, at vi snart kan ses - rigtigt.

Hvis du har lyst til at deltage i repræsentantskabsmødet, skal du tilmelde dig for at få tilsendt et mødelink. Det er kun repræsentanterne, der har stemmeret, men du er mere end velkommen til at deltage og stille spørgsmål, også som almindeligt medlem af Djøf Offentlig.

TR-konference til efteråret

Til november befinder vi os forhåbentligt i en noget nær normaltilstand igen. Derfor planlægger vi at holde en TR-konference med fokus på netværk og erfaringsudveksling – en konference, hvor vi skal mødes fysisk, netværke og tale med hinanden.

Du vil blive inviteret til en konference i et såkaldt 12-12-format, hvor vi mødes til frokost den ene dag og siger farvel efter frokost den næste dag. Det format giver os mulighed for at samle tillidsrepræsentanter fra hele landet på én gang – og have god tid til at få talt sammen på kryds og tværs.

Jeg kan næste ikke beskrive, hvor meget jeg glæder mig til at se jer! I får nærmere information om tid og sted, når vi nærmer os.    

Vigtige mailadresser

Vi sender overenskomsterne til urafstemning hos medlemmerne efter repræsentantskabsmødet.  Det er derfor vigtigt, at vi har opdaterede mailadresser på alle medlemmer af Djøf Offentlig. Mind dine medlemmer om, at de skal opdatere deres medlemsoplysninger. Det er nemt i Mit Djøf. De får kun et stemmelink, hvis de både er medlem af Djøf Offentlig og har en korrekt mailadresse registreret.