]]>

Nyt om OK21

Vi befinder os lige nu i et coronavakuum, hvor vi må acceptere, at vi endnu ikke kender konsekvenserne for de kommende overenskomstforhandlinger. Men her får I en kort status på det, vi trods alt ved på nuværende tidspunkt.

Som beskrevet i sidste Tillidspost, er der ingen tvivl om, at den økonomiske situation vil få betydning for overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2021.

Kort status

Djøf Offentligs repræsentantskab godkendte den 24. april 2020 den samlede kravspakke til OK21, så vi er klar til den videre proces.

Lige nu drøfter alle lønmodtagerorganisationerne, hvordan vi sikrer, at alle de vigtige overenskomstkrav ikke drukner i økonomisk krise og et naturligt politisk fokus på at afbøde negative økonomiske coronaeffekter.

Det økonomiske bagtæppe

Her kommer nogle få pointer om den økonomiske situation, som ikke kan undgå at få betydning for forhandlingerne:  

  • Nationalbanken skønner væksttab i 2020 på 3-10% - Finansministeriets skønner lige over 5% i deres økonomiske redegørelse offentliggjort sidst i maj.
  • Ledigheden er desværre hastigt stigende.
  • Lønudviklingen på det private arbejdsmarked er gået i stå.

Når lønnen på det private arbejdsmarked går langsommere end tidligere forudset, vil det få konsekvenser for reguleringsordningen på det offentlige område. Vi afventer følgelig med tilbageholdt åndedræt, hvor lang tid det fortsætter hen ad den forkerte vej. Her er økonomerne ikke enige om, hvor pessimistisk der er basis for at være.

Hvad betyder det for OK21?

Der kan forekomme flere forskellige OK21-scenarier. Alt fra en minimalløsning med en kort overenskomstperiode til en forhandling af en tre-årig overenskomst, hvor alle temaer kommer i spil, og hvor den økonomiske ramme er meget begrænset.

Den videre proces

Vi befinder os i et coronavakuum, hvor fremtiden er uvis, og vi er nødt til at acceptere, at den bedste strategi er at være parat til at kunne lægge nye planer. Udgangspunktet for en hvilken som helst plan, Djøf lægger, vil være, at de offentligt ansattes interesser bliver varetaget bedst muligt.

Lige så snart vi ved mere, vil I blive orienteret.