]]>

Nyt tillæg på det kommunale område

Læs mere om, hvilke medarbejdere der fra 1. april 2025 er berettigede til det nye tillæg til akademiske medarbejdere i tekniske forvaltninger.

Ved OK24 blev der aftalt et nyt tillæg til akademiske medarbejdere i kommunernes tekniske forvaltninger, der arbejder med miljø- og naturbeskyttelse. Efterfølgende har parterne aftalt en præcisering af, hvilke medarbejdere der er tale om.      

Nyt tillæg pr. 1. april 2025 

Ved overenskomstforhandlingerne på det kommunale område blev der aftalt et nyt tillæg til akademiske medarbejdere, der arbejder med miljø- og naturbeskyttelse i kommunernes tekniske forvaltninger. Mange tillidsrepræsentanter og medlemmer har allerede kontaktet Djøf for at få en lidt mere præcis beskrivelse af, hvem der pr. 1. april 2025 vil være berettiget til tillægget. 

Parternes fælles præcisering 

Parterne er enige om følgende præcisering:  

  • Tillægget er tiltænkt akademikerne ansat i kommunens tekniske forvaltning (der kan være forskellige titler/betegnelser på denne forvaltning i kommunerne), som er ansat til at varetage opgaver indenfor miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, vandmiljøloven og miljøtilsynsbekendtgørelsen, herunder tilsynsopgaver i relation til grund- og spildevand, jordforurening, vandløbsloven samt miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Der sondres ikke mellem myndigheds- og driftsopgaver.
  • Tillægget omfatter ikke ledere, ligesom forsyningsvirksomheder med videre ikke er omfattet af tillægget. 

Medlemmer med opgaver, der fremgår af parternes præcisering, vil pr. april 2025 få et årligt tillæg på 9.000 kr. (31. marts 2000-niveau) eller ca. 14.000 kr. årligt i aktuelt niveau (1. april 2024-niveau).