]]>

Den kommunale overenskomst 2018-21

Nyt uddannelsesbilag til den kommunale overenskomst.

Interessante forandringer

Vedrørende cand. soc. skal du kigge på side 50 i overenskomst under punkt V.

Tidligere var ingen cand-soc.'ere med en professionsbachelor-uddannelse omfattet af overenskomsten.

Nu er det som udgangspunkt alle cand.soc. der er omfattet, dog er der to undtagelser:

  • Enkelte cand.soc. retninger med en professionsbacheloruddannelse inden for Sundhedskartellets område.
  • Socialrådgivere/Socialformidlere med en cand.soc. i socialt arbejde fra AAU.

Hvor hører cand.soc. til?

Cand.soc. har mange forskellige uddannelsesretninger, og de forskellige retninger er delt mellem DM (Dansk Magisterforening), KS (Kommunikation og Sprog) og Djøf.  
 
Det er under DM og KS oplistet de cand.soc.-retninger, der er grænsedraget til de to organisationer. Alle øvrige cand.soc.-retninger henhører under Djøf. Herunder fx også cand.soc. i jura. 

Husk, at der mellem DM, KS og Djøf er frit organisationsvalg. Det vil sige, at du og Djøf fint kan varetage alle interesser for en cand.soc., hvis den pågældende melder sig ind, selvom en , så selv om en cand.soc.-uddannelse står under en af de to andre organisationer., kan du og Djøf fint varetage alle interesser for en cand.soc., hvis den pågældende melder sig ind.  

Uddannelsesbilaget på det regionale område

Det tilsvarende uddannelsesbilag i den regionale overenskomst er endnu ikke revideret efter OK18, og vi kan ikke sige noget om, hvornår det falder på plads.