]]>

OK18 - A never ending story

Den kommunale overenskomst er sendt ud, den regionale overenskomst er på vej. I staten er overenskomsten endnu ikke klar. Læs mere om status på OK18 her.

De sidste sløjfer på OK18 er ikke bundet endnu – og nye knuder er kommet til. Følg med her.

Nye overenskomster på vej

Efter afslutning af OK18 forhandlingerne skal resultaterne skrives ind i overenskomsterne.

Kommunerne

Den nye overenskomst for overenskomstperioden 2018-2021 på det kommunale område er som den første udsendt.

Det skal bemærkes, at overenskomstens bilag 1 (uddannelsesbilaget) ikke er revideret. Der er drøftelser i gang med KL og vi forventer, at der inden så længe kan udsendes et opdateret bilag.

Regionerne

På det regionale område er den nye overenskomst i proces, og et – måske optimistisk? – bud er, at den vil være færdig lige omkring nytår.

Staten 

Den statslige overenskomst er endnu ikke klar. Akademikerne har endnu ikke (12. december 2018) modtaget første udkast til ny overenskomst. Bemærk, at ændringerne i overenskomsten med virkning fra 1. oktober 2018, som er aftalt ved OK18, først træder i kraft, når den nye overenskomst er underskrevet. Det er forbedringerne til bachelorer på trin 1 og 2, pensionsforbedringerne til ph.d.-studerende og ny stillingskategori (chefkonsulent med personaleansvar) og nye forhandlingsregler for konsulentgruppen.

Generelle lønforbedringer er udmøntet som aftalt, og der er indgået en særskilt aftale, hvor de 5 fridage til nyuddannede er implementeret.

Den betalte spisepause

Som I er blevet orienteret om på mail, er der opstået uenighed på det statslige område om ret til betalt spisepause på nogle få undervisningsinstitutioner. Der har været afholdt mæglingsmøde om sagen med Moderniseringsstyrelsen, men uden at nå til enighed. Sagen er derfor nu overgivet til advokat og vil blive afgjort ved en faglig voldgift. Der kommer til at gå mindst et års tid, inden vi får en afgørelse.

Uenigheden vedrører alene nogle få institutioner, den betalte frokost på alle andre statslige arbejdspladser er ikke omfattet af sagen – og er dermed ikke i fare for at forsvinde her.

En løsning for alle - Akademikerne ved OK18

Som led i evalueringen af OK18-forløbet har Akademikernes forhandlingsudvalg udarbejdet en beskrivelse af forløbet ”En løsning for alle. Historien om Akademikerne under OK18”.