]]>

OK18 - resultatet er godkendt

Med overvældende flertal er resultatet af OK18 godkendt.

Al risiko for konflikt er nu udelukket og bliver tidligst aktuelt, hvis der ikke kan opnås enighed om nye overenskomster i 2021. Det er derfor sidste gang, du kan læse om OK18 her i TillidsPosten. 

Hvad sker der nu?

Nu hvor resultatet er godkendt, kan de generelle lønforbedringer pr. 1. april 2018 udbetales. Det forventes at ske sammen med lønnen i slutningen af juni.

Der arbejdes allerede nu på at få skrevet de nye overenskomster – og få alle hjørner på plads. På det statslige område er der fx ikke på alle punkter i forhandlingsresultatet angivet præcist, hvornår de enkelte elementer træder i kraft.

Det gælder bl.a. ferie til nyuddannede i staten. Fra Akademikerne har vi fået oplyst, at det gælder for ansættelser fra 1. april 2018 til 31. august 2020. Så ansætter din arbejdsplads en nyuddannet akademiker i denne periode, vil pågældende have ret til 5 fridage med løn.

De nye chefkonsulenter med ledelse – også i staten – forventes at træde i kraft pr. 1. oktober 2018.

Der går noget tid, inden de nye overenskomster er helt færdige. Først skal teksten redigeres, og parterne skal være enige om ændringerne. Så skal der ske en politisk godkendelse i Akademikerne, inden overenskomsten kan sendes til underskrift i alle organisationerne. Alt det tager tid. Så du må forvente, at det først bliver på den anden side af sommeren, du ser overenskomsten for 2018-2021.