]]>

OK24 – det begynder at tage form

Djøf har sendt en samlet pakke af OK24-krav til Akademikerne. Og i disse uger er Akademikernes endelige kravsoplæg til arbejdsgiverne ved at tage form.

Få en status på OK24 og læs mere om, hvilke OK-temaer der fylder allermest for de akademiske organisationer.

Tre vigtige Djøf prioriteter

Da vi i februar 2023 samlede forslag til OK-krav ind hos medlemmerne, fik vi langt over 800 gode bud. De mange forslag tegnede et ret klart billede af, hvor de offentligt ansatte djøferes prioriteter ligger. I ønsker mere i løn, bedre muligheder for at tilrettelægge arbejdet fleksibelt og et bedre arbejdsmiljø, hvor der sættes grænser for arbejdspres og tempo.

Lige nu drøfter de 28 organisationer i Akademikerne, hvor linjerne skal gå i det samlede forhandlingsoplæg, som skal være udgangspunktet for OK24. Den gode nyhed er, at vi i Djøf heldigvis står vi ikke alene med vores tre hovedprioriteter til de kommende forhandlinger. Omkring det akademiske bord tegner der sig et ret tydeligt et billede af, at der skal sættes ind på disse tre områder.

Hvis vi skal opnå forbedringer ved OK24, er dette fælles fodslag vigtigt, så vi er meget glade for at mærke, at der er opbakning i den akademiske familie. Nu bliver det interessant at se, hvordan de øvrige lønmodtagere på det offentlige område tænker. Og frem for alt bliver det interessant at se, hvordan arbejdsgivernes krav tegner sig, når vi ser dem til december.

Sig efter mig: ”Arbejdskraftudbud”

Da Djøf i forsommeren holdt forhandlerseminar som optakt til OK24, gjorde KLs topforhandler Michael Ziegler det klart, at alle OK24-krav vil blive vejet på en guldvægt for at sikre, at de ikke koster på arbejdskraftudbuddet. Finansminister Nikolaj Wammen benytter sig ikke at samme farverige billedsprog, men sikkert er det, at arbejdskraftudbud også er den målestok, han vil bruge.

Skal dette mantra om arbejdskraftudbud så få os til at glemme alt om mere fleksibilitet og et fornuftigt arbejdsmiljø? Nej. Forudsætningen for, at djøferne sammen med alle andre offentligt ansatte vil blive i den offentlige sektor er, at deres arbejdsvilkår er tids- og markedssvarende. Hvis den offentlige sektor vil kunne fastholde og rekruttere i dag og i fremtiden, så nytter det ikke, at man lader sig overhale af den private sektor på alle vilkår fra løn til fleksibilitet. På samme måde må man tænke en lille smule mere kreativt, hvis man vil undgå, at de mest erfarne løber ud ad døren, lige så snart pensionsopsparingen giver mulighed for det. Med andre ord: Skal arbejdskraftudbuddet sikres, så er svaret fleksibilitet og et ordentligt arbejdsmiljø.    

Grønthøsteren kommer

Hver overenskomstforhandling har sit eget bagtæppe udgjort af forskellige faktorer som for eksempel den samfundsøkonomiske situation, de private overenskomstforlig og de generelle politiske prioriteringer. Ved OK24 bliver flere udfordringer vævet ind i bagtæppet for forhandlingerne. To væsentlige forhold, som er en del af den kontekst, der forhandles i, vil denne gang være administrative besparelser i den offentlige sektor og kandidatreformen.    

Det kan synes lidt paradoksalt, at vi på den ene side bliver bedt om at bidrage til et øget arbejdskraftudbud, mens vi samtidig skal forberede os på, at administrationen i hele den offentlige sektor skal grønthøstes og der skal produceres kandidater på rekordtid. Faktum er, at den politiske vilje til at udpege opgaver, der ikke længere skal løses, indtil videre er fraværende.  

Set i det perspektiv bliver det endnu vigtigere at bruge OK24 til at arbejde for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse og bedre værn om arbejdstiden, så overenskomsten skaber rum for, at livet kan balancere, og samtidig sætter grænser for, hvor højt arbejdstempoet kan skrues op.