]]>

Opbevaring af tillidsrepræsentantens oplysninger på arbejdsgivers IT udstyr

I en aftale mellem arbejdsmarkedets parter på statens område er det blevet bekræftet, at du som tillidsrepræsentant kan opbevare personoplysninger på din arbejdsgivers IT-udstyr.

Den 4. december 2020 blev der indgået en aftale mellem arbejdstagersiden og Medarbejderstyrelsen, der bekræfter den allerede eksisterende praksis med, at tillidsrepræsentanter kan opbevare personoplysninger som de kommer i besiddelse af som en del af deres TR-hverv.

Ny opdateret vejledning fra Datatilsynet og aftale på statens område

I december 2020 kom der en opdateret vejledning om Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold fra Datatilsynet. Et af de nye forhold, der bliver behandlet i denne vejledning er tillidsrepræsentanternes brug af arbejdsgivers it-udstyr i forbindelse med varetagelsen af TR-hvervet. 

Datatilsynet lægger i vejledning op til, at der bliver indgået aftaler mellem lønmodtagersiden og arbejdsgiversiden, der sikrer, at arbejdsgiversiden ikke må tilgå disse oplysninger med mindre særlige it-sikkerhedsmæssige forhold fordrer dette. En sådan aftale blev indgået på statens område den 4. december 2020.

Hvad betyder ovenstående for dig

Grundlæggende ændrer ovenstående aftale og vejledning ikke på dine forpligtelser og dit virke som TR. Der er mest tale om en bekræftelse af allerede gældende praksis. Nedenfor er anført nogle forhold, du fortsat skal være opmærksom på:

  • Det er fortsat Djøf, der har dataansvaret for din behandling af personoplysninger, det vil sige det er fortsat Djøf du skal henvende dig til, hvis du begår et databrud, fx sender en mail med personoplysninger til en forkert modtager.
  • Du skal fortsat leve op til den TR instruks du modtog fra Djøf i forbindelse med, at du blev valgt som TR.
  • Det er alene dig som TR, der har adgang til de personoplysninger du behandler som TR. Arbejdsgiver har efter aftalen ansvaret for, at it-udstyret opfylder betingelserne for at behandle og opbevare, såvel almindelige som følsomme personoplysninger. Arbejdsgiver må kun tilgå oplysningerne, hvis særlige tekniske eller sikkerhedsmæssige forhold kræver det, således at fortroligheden, integritet og tilgængelighed ikke kompromitteres.
  • Du skal fortsat leve op til arbejdsgivers it-politik og retningslinjer, når du håndterer personoplysninger på arbejdsgivers it-udstyr.

Det kommunale og regionale område

Der er fortsat ikke indgået nogle aftaler på det kommunale og regionale område. Djøf forventer, at der vil blive indgået en aftale med lignende indhold indenfor nærmeste fremtid. Djøf vil orientere dig i en kommende Tillidspost, når en sådan aftale er indgået.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Djøf.