]]>

Overvågning af medarbejdere

Hvad er overvågning, hvad må arbejdsgiver og hvad skal du som tillidsrepræsentant være særligt opmærksom på?

Hvis betingelserne herfor er opfyldt, så kan det være sagligt for arbejdsgiver at overvåge og kontrollere medarbejderne. Men du bør som tillidsrepræsentant alligevel have øje for regler, vilkår og dialogen på din arbejdsplads. 

Kontrol og overvågning

Vi oplever en teknologisk udvikling, der gør det lettere og lettere for arbejdsgiver at holde øje med medarbejderne. Det kan være logning af internet, kontrol af e-mail, GPS-overvågning eller noget helt fjerde.

Selvom mange arbejdsgivere har fokus på trivsel, når de vælger at dataindsamle på denne måde, så kan dataindsamlingen ende med at blive en overvågning eller kontrol af medarbejderne, der påvirker netop trivsel og arbejdsmiljø i en negativ retning. Derfor er det vigtigt, at du som tillidsrepræsentant har kendskab til gældende regler.

Retten til privatliv vs. virksomhedens drift

Arbejdsgiver skal naturligvis leve op til gældende regler i enhver henseende – også når det kommer til overvågning og kontrol af medarbejderne. Her må der konkret foretages en afvejning af medarbejdernes ret til privatliv på den ene side og arbejdsgivers (saglige og legitime) interesser på den anden side.

Selvom arbejdsgiver som udgangspunkt ikke har ret til adgang til medarbejdernes privatsfære, så kan overvågning og kontrol af medarbejderne alligevel have et sagligt formål i visse tilfælde. Det vil være tilfældet, hvor det er begrundet i virksomhedens drift, har et fornuftigt formål, og hvor det samtidig ikke gå videre end nødvendigt eller krænker medarbejderne.  

For blandt andet at sikre bedst mulig gennemsigtighed på dette område, så skal arbejdsgiver sørge for at informere alle medarbejdere om, hvilke overvågningsteknologier, der anvendes på den konkrete arbejdsplads, og hvilket formål disse tjener. Det kan for eksempel ske i en IT-sikkerhedspolitik.

En Djøf undersøgelse fra 2023 viser blandt andet, at 51 % af de adspurgte ikke ved, om deres arbejdsplads anvender digitale værktøjer til at indsamle medarbejderdata på dem. Over halvdelen af de adspurgte ved altså ikke i hvilket omfang deres (digitale) aktiviteter overvåges og kontrolleres. Med henblik på at undgå en skadelig arbejdskultur, en dårlig trivsel og manglende dialog på arbejdspladsen som følge af uvidenhed, så kan det være en god idé, at du som tillidsrepræsentant kommer på banen her.

Læs undersøgelsen her

Hvad kan du gøre som tillidsrepræsentant?

Overvågning og kontrol kan rejse flere dilemmaer på arbejdspladsen, og her får du to af dem:

Tillidskultur eller kontrolkultur

Du skal som tillidsrepræsentant have fokus på at beskytte den vigtige tillidskultur mellem medarbejdere og ledere.

Hvis du oplever, at din arbejdsplads har eller er på vej til at få en kultur båret af kontrol og overvågning af medarbejderne, så kan du stille spørgsmål til din arbejdsgiver om dataindsamlingen. Bed dem om at forklare, hvad de gør, og hvad de vil bruge det til, så alle medarbejdere er klar over omfanget og eventuelle konsekvenser. Måske skal IT-sikkerhedspolitikken genbesøges og tilrettes, måske skal den blot udsendes til orientering på ny. 

Hvis nye overvågningsteknologier tages i brug, så spørg ind til processen for inddragelse af både medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

Arbejdsmiljø og samarbejdsudvalg

I Djøf undersøgelsen svarer 22 %, at det har påvirket deres trivsel negativt eller meget negativt at få overvåget deres jobaktivitet.

Hvis du oplever, at medarbejderne er påvirket negativt af kontrol og overvågning på din arbejdsplads, så kan du bruge det som en løftestang til en dialog med ledelsen om hensynet til medarbejdernes privatliv og integritet. Dette kan også gøres i samarbejdsudvalget på din arbejdsplads.

Vi anbefaler

  • Hav (som altid) fokus på den gode, konstruktive dialog på arbejdspladsen.
  • Læs jeres lokale IT-sikkerhedspolitik. Det er både en god idé for dig som TR, men også for medarbejderne generelt. Her vil konkrete regler og retningslinjer fremgå for brug af IT på din arbejdsplads, herunder hvad konsekvenserne kan være ved mislighold.
  • Læs aftalerne om kontrolforanstaltninger på henholdsvis statens, regionernes eller kommunernes område.