]]>

Regler ved fast undervisning uden for arbejdstiden

Det kan være svært at finde rundt i reglerne om arbejdstid – og selv i ansættelseskontrakterne kan det være angivet forkert.

Det fremgår af flere ansættelseskontrakter fra skoler, at undervisere kan pålægges arbejde i weekender og hverdage efter kl. 17. Den går ikke. Arbejdsgiver kan ikke fast placere dele af arbejdstiden i weekender og/eller på hverdage efter kl. 17.

Gennemgang af ansættelseskontrakter for undervisere

Djøf er i flere ansættelseskontrakter fra skoler stødt på, at arbejdsgiver skriver, at undervisere kan pålægges arbejde i weekender samt på hverdage efter kl. 17.00. Det er ikke korrekt. For arbejdsgiver kan ikke fast placere dele af arbejdstiden i weekender og/eller efter kl. 17 på hverdage. Det kræver en særskilt aftale med Djøf om honoreringen for den ”omlagte arbejdstid”. 

Reglerne om omlagt arbejdstid

Arbejdstiden, eller dele af den, kan efter AC-overenskomsten ikke fast placeres i weekender og/eller efter kl. 17 på hverdage. Det er forudsat i overenskomsten, at arbejdstiden placeres mandag til fredag i dagtimerne. Arbejde uden for den normal dagarbejdstid falder derfor uden for overenskomstens forudsætninger. 

Når, eller hvis, en arbejdsplads har et behov for fast at omlægge dele af arbejdstiden fra dagsarbejdstid mandag-fredag til efter kl. 17 på hverdage og/eller i weekender, skal der hertil indgås en særskilt aftale med Djøf centralt om honorering for dette arbejde. For Djøf har ikke delegeret forhandlings- og aftaleretten for denne type arbejdstidsaftaler til jer tillidsrepræsentanter.

Dette er naturligvis ikke det samme som, at skolen slet ikke kan pålægge undervisere at deltage i fx et aftenarrangement eller en studietur eller lignende, jf. overenskomstens almindelige arbejdstidsregler. 

Formuleringen af ansættelsesbreve

Djøf har kontaktet en konkret skole, som i deres ansættelsesbrev skriver, at det er et vilkår i ansættelsen, at pågældende kan pålægges arbejde i weekends samt på hverdage efter kl. 17.00. Djøf henviste til forudsætningerne i AC-overenskomsten, og bad skolen om at tage dette afsnit ud, da det kan misforstås. Der er jo som nævnt ikke en forpligtelse til fast at arbejde aften/weekend uden, at der er aftalt honorering for dette med Djøf centralt.

Skolen oplyste, at afsnittet er ”et levn fra fortiden”, som stod i deres gamle kontrakter. Skolen oplyste også, at der slet ikke foregår aftenundervisning på deres handelsgymnasium, og at afsnittet bliver slettet i deres kontrakter.

Vi skal have disse ”levn” luget ud af skolernes/institutionernes ansættelsesbreve, og vi har brug for din hjælp.

Hvad anbefaler Djøf, at du som tillidsrepræsentant gør nu

  • Kig din skoles/institutions standardansættelsesbreve mv. (fx bilag til ansættelsesbreve med yderligere vilkår eller lignende) igennem. Hvad står der om arbejdstid? Står der noget om arbejdstid efter kl. 17 og/eller i weekender, så tag fat i HR-afdelingen og oplys, at dette kan misforstås, og at det derfor skal slettes i ansættelsesbrevene. Er du i tvivl, kan du naturligvis vende det med Djøf først.
  • Undersøg, om der er undervisere hos jer, som fast underviser om aftenen (efter kl. 17 på hverdage) og/eller i weekenden. Og hvis det er tilfældet, skal du kontakte Djøf og tage fat i HR-afdelingen og oplyse, at der skal aftales honorering for denne omlagte arbejdstid med Djøf 
    centralt. Er du i tvivl, skal du også kontakte Djøf.
  • Send et link til denne artikel til din HR-afdeling, så de er orienteret om reglerne.