]]>

Regulering af rådighedstillægget i kommunerne

I kommunerne bliver rådighedstillægget igen reguleret som alle andre løndele.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 fastfrøs man reguleringen af rådighedstillægget, men fra 1. april 2021 reguleres tillægget igen. For at tillægget ikke skal stige mere end alle andre løndele, er grundbeløbet sænket en smule.

Lavere grundbeløb

Måske har du undret dig over, at grundbeløbene for rådighedstillæg i kommunerne er sænket en smule. Forklaringen er, at man ved overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalte at fastfryse reguleringen af rådighedstillægget. Nu har man tøet tillægget op igen. Fra 1. april 2021 bliver tillægget reguleret igen, og som alle andre løndele på det kommunale område stiger det med 1 %. For at tillægget ikke skal stige mere end alle andre løndele, er grundbeløbet sænket en smule.

Baggrundsinfo

Når man har aftalt en lønstigning ved overenskomstforhandlingerne, implementeres den ved, at man hæver den såkaldte reguleringsprocent. Man lægger derefter den nye – og højere - reguleringsprocent til grundbeløbet for løn og tillæg for at få den aktuelle løn.  

For at implementere den lønforbedring på 1 % pr. 1. april 2021, som blev aftalt ved OK21 har man hævet reguleringsprocenten til 41,7798 %. For at sikre, at man fremadrettet kan lægge samme reguleringsprocent til alle løndele, har man sænket grundbeløbene for rådighedstillægget.

Du kan se lønoversigten her.