]]>

Sådan håndterer du henvendelser om sexisme på arbejdspladsen

Som TR eller AMR kan du komme ud for at stå overfor et medlem, der har oplevet sexisme eller en seksuel krænkelse på jeres fælles arbejdsplads.

Uanset om du er nyvalgt eller erfaren TR, kan det være svært at blive inddraget i sager på arbejdspladsen om sexisme og seksuel chikane. Her får du råd og forslag til, hvordan du griber disse henvendelser an.

Din ageren overfor det enkelte medlem

Står du med et medlem, der har oplevet sexisme eller seksuel chikane på arbejdspladsen, skal du først og fremmest vide, at du altid kan kontakte os i Djøf. Ingen sager er ens, og vi sidder klar med konkret sparring på, hvordan dit medlem bedst hjælpes videre. Du kan samtidig orientere dit medlem om, at vedkommende også kan få sparring hos Djøf, ligesom man kan benytte sig af P+’s online psykologordning, hvis vedkommende har sin pensionsordning her.

Læs mere om psykologordningen

Som ved andre sager om arbejdsmiljø og lignende, er din opgave som TR at være et par ekstra ører, og du kan være bisidder for medlemmer til svære samtaler herom. Er der tale om en situation, der berører flere medlemmer, så henvis altid gerne til, at der tages kontakt til os i Djøf.

Læs mere om sexchikane hos Arbejdstilsynet

SU’s rolle i situationer med sexisme og chikane på arbejdspladsen

SU og MED har en helt central rolle i arbejdet med at sikre forebyggelse af seksuel chikane, og at der generelt er de rette forudsætninger for, at de ansatte kan føle sig trygge og være sig selv på arbejdspladsen.

På statslige arbejdspladser kan SU inddrage Samarbejdssekretariatets konsulenter i sager, hvor der på en arbejdsplads opleves problemer med seksuelle krænkelser med videre.

Bliv klogere på Samarbejdssekretariatets rådgivning af SU

Er du derimod TR i en kommune eller i en region kan du i stedet kontakte konsulenterne i SPARK:

Få sparring med SPARK

Læs, hvordan du forebygger seksuelle krænkelser

Sådan arbejder I med diversitet og inklusion i klubben

En måde at sætte fokus på inklusion og diversitet på jeres arbejdsplads er ved at facilitere en drøftelse om emnet lokalt i klubberne.

Til dette formål har vi i Djøf udviklet et diversitetsspil. Det kan du bruge sammen med dine medlemmer, så I kan sætte fokus på diversitet og inklusion på jeres arbejdsplads.

Prøv inklusionsspillet

Rigtig god fornøjelse med den lokale dialog.