]]>

Sammen om et godt arbejdsliv

Bestyrelsen har gennem de seneste måneder arbejdet med, hvilke fokusområder Djøf Offentlig skal sætte spot på frem mod 2022. Udgangspunktet er Djøfs strategi ”Form fremtiden sammen” og bestyrelsens opgave har været at omsætte strategien til indsatser for Djøf Offentligs medlemmer.

Her kan du læse mere om den retning, bestyrelsen besluttede sig for: Overskriften er ”Sammen om et godt arbejdsliv” og dækker over tre sammenhængende indsatser, der skal værne om Djøf Offentligs medlemmer: Vi vil være stemmer i samfundsdebatten; Vi vil arbejde for et meningsfuldt arbejdsliv; Vi vil skabe et uundværligt fællesskab.

Vi er sammen om et godt arbejdsliv, når vi samler medlemmer, bestyrelse, udvalg og tillidsrepræsentanter for at iværksætte tiltag, der skaber arbejdsglæde, synliggør djøfernes værdi og giver tilfredse medlemmer.

Derfor giver det så god mening med dén overskrift som ledetråd for de næste par år for bestyrelsens – og jeres – arbejde.

Her et lille udpluk af de ideer, bestyrelsen arbejder med:

Stemmer i samfundsdebatten

  • Vi vil bruge vores stærke stemme i samfundsdebatten og synliggøre djøfernes bidrag til det danske velfærdssamfund, fx ved at arrangere lokale dialogmøder og debat om indretning og udvikling af den offentlige sektor og vores bidrag under COVID-19
  • Vi vil synliggøre vores ønsker om at finde løsninger sammen og yde en værdifuld indsats for samfundet, fx. ved at arbejde med grønne temaer, der lokalt og på tværs af organisationer kan sættes på dagsordenen for at forme og lede udviklingen af fremtidens grønne arbejdsmarked
  • Vi vil understøtte de offentlige medlemmer i også at tage dialogen lokalt, fx ved at uddanne professionelle debattører, der kan fortælle historier om, hvordan djøferne sammen med andre faggrupper lykkedes med at skabe resultater til gavn for velfærdssamfundet.

Et arbejdsliv, der giver mening

  • Vi vil arbejde for, at djøferne får et godt og givende arbejdsliv uanset livsfase, fx ved at skabe viden om de lokale muligheder for fleksibilitet og ved OK21 at få dagsordenssat retten til fleksible arbejdsvilkår
  • Vi vil bygge videre på de erfaringer med nye arbejdsformer og hjemmearbejdsrutiner, vi har stiftet bekendtskab med under corona-krisen, så vi kan få skabt de bedste arbejdsmiljøer med fleksibilitet, hjemmearbejde, inddragelse, nærvær og god ledelse.

Et fællesskab, du ikke vil undvære

  • Vi vil øge den i forvejen stabile gode medlemstilfredshed, fx ved at stille skarpt på medlemmernes forskellighed og være nysgerrige på, hvad der i praksis har betydning for medlemmernes tilfredshed
  • Vi vil styrke TRs viden og have fokus på indsatser, der kan udvikle det lokale arbejdsfællesskab, fx ved at styrke onboardingen af nyvalgte tillidsrepræsentanter og tilbyde flere virtuelle TR-kurser, der bl.a. kan hjælpe med medlemspleje på distancen
  • Vi vil justere betingelserne for at søge klubmidler, så der bliver mulighed for også at skabe arrangementer, der øger sammenhængskraften lokalt.

Hvis du har nogle refleksioner eller bidrag, som du vil dele med mig eller bestyrelsen, da skriv til mig på sgv@djoef.dk. Det kan også være helt konkrete ideer til, hvordan vi fx arbejder med klima eller forbedrer medlemstilfredsheden. Jeg deltager i øvrigt meget gerne i et virtuelt klubmøde, mens vi venter på, at coronaen slipper sit greb. For jeg må bare erkende, at jeg virkelig savner det fysiske møde med jer og medlemmerne – og videomøder kan være meget bedre end ingenting