]]>

Seniorpartnerskab med KL og ny fælles guide til den gode senkarrieresamtale

Få inspiration til hvordan din arbejdsplads kan håndtere den gode senkarrieresamtale.

I denne artikel kan du finde nye og gode værktøjer til håndtering af senkarrieren. Det kan måske være relevant for dig selv personligt at kende til, men vi håber også, at du som TR vil hjælpe med at orientere både medlemmer og ledelse om værktøjerne og mulighederne.

Nyt værktøj til den gode senkarrieresamtale og andre nye tiltag fra seniorpartnerskabet

Djøf har sammen med de 27 øvrige faglige organisationer og KL udviklet et nyt digitalt værktøj, der giver håndgribelige råd og processkridt til den gode senkarrieresamtale. 

Den nye guide til senkarrieresamtalen er bygget op omkring dels den gode forventningsafstemning leder og medarbejder imellem, dels de vilkår og muligheder der blev forhandlet ved OK21 på seniorområdet med KL. 

Da værktøjet i høj grad vedrører gode råd til, hvordan leder og medarbejder griber samtalen og forventningsafstemningen an, håber vi dog at også, at ansatte i staten og regionerne kan gøre brug af værktøjet – og vi håber, at I vil orientere jeres kollegaer. 

Guide til Senkarriere-samtalen indeholder:

Guiden er et samlet samtaleværktøj, der indeholder en overordnet procesguide til lederen inklusive forslag til mailtekst til indkaldelse af seniormedarbejder.

Derudover er der links til samtaleværktøjet til henholdsvis medarbejder og leder . Endelig er der en video, der introducerer lederne til, hvad de skal lægge vægt på ved samtalen, samt inspirerende interview med leder og medarbejder, der har testet værktøjet.
”Guide til Senkarriere-samtalen” er blevet testet i fem kommuner med godt resultat. Flere af testdeltagerne gav udtryk for, at samtale-værktøjet er meget brugervenligt og giver anledning til dybere refleksion med nye aspekter og overvejelser, som de ikke tidligere havde berørt ved de sædvanlige MUS-samtaler.

Guiden er placeret på sitet VPT, Viden på tværs, der er ejet af KL og Forhandlingsfællesskabet. Se hele guiden her.

Din rolle som TR

Som TR har du ikke en direkte rolle, når der afholdes senkarrieresamtaler. Med din særlige rolle tæt på både medlemmerne og ledelsen, så håber vi, at du vil være med til at orientere om værktøjerne og mulighederne for at indgå fleksible aftaler, så vi sikrer os, at alle medlemmer, der ønsker at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, også får rammerne for, at det lykkes. 

Lidt om baggrunden for arbejdet

Mangel på arbejdskraft og stigende ønsker om fleksibilitet har længe skabt et fokus på fastholdelse - også for medarbejdere der har opnået folkepensionsalderen. Djøf har sammen med de øvrige 27 akademiske fagforeninger løbende stillet krav om en styrket seniorindsats ved overenskomstforhandlingerne. Ønsket har været at indfri det store potentiale i, at mere fleksible og individuelt tilpassede vilkår kan fastholde de medarbejdere, der kan og vil blive lidt længere, samtidig med at det samlede arbejdsudbud udvides. 

Seniorpartnerskab – yderligere materiale til brug på jeres arbejdsplads

Udover værktøjet til afholdelse af senkarrieresamtalen har Seniorpartnerskabet netop lanceret yderligere tre værktøjer, som I kan bruge på arbejdspladserne: 

  1. En håndbog til seniorindsatsen, som handler om organisering og forankring 
  2. Inspirationskatalog, som indeholder eksempler på aftaler og individuelle løsninger
  3. Kommunikation om seniorindsatsen, som handler om hvordan kommuner kan kommunikere om indsatsen 

I finder værktøjerne her.

Har du spørgsmål til arbejdet, eller ønsker jeres klub at høre mere om muligheder for medarbejdere sent i karrieren så kontakt djoef@djoef.dk.