]]>

Seniorpartnerskabet

Er du TR i en kommune, er det en god ide at tjekke ”Seniorpartnerskabet” ud og få lidt inspiration til, hvad der kan tilføre lidt energi til seniorpolitikken på jeres arbejdsplads.

Ved OK21 aftalte parterne på det kommunale område at etablere et såkaldt seniorpartnerskab, som skal understøtte det lokale arbejde med fastholdelse af seniorer.

Hvad er seniorpartnerskabet?

Ved OK21 aftalte KL og Forhandlingsfællesskabet at forny Rammeaftale om seniorpolitik. Partere var enige om, at det nu og i fremtiden er essentielt at fastholde seniorer på de kommunale arbejdspladser. Det er en vigtig opgave som kræver nye redskaber og indsatser, så man aftalte også et såkaldt seniorpartnerskab.

Formålet med Seniorpartnerskabet er at understøtte kommunernes lokale seniorindsatser, samt at udvikle værktøjer og finde løsninger til et langt og godt arbejdsliv for medarbejderne. Alle kommuner har mulighed for at blive en del af partnerskabet og tage del i et udviklingsforløb for ledelser, medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

Bliv klogere

Læs mere om seniorpartnerskabet og se invitationen, som også gælder din kommune.