]]>

Ses vi til repræsentantskabsmødet?

På repræsentantskabsmødet kan du deltage i de politiske debatter – og være med til at sige farvel til Sara Vergo og velkommen til Djøf Offentligs nye formand Johanne Nordmann.

Den 29. april er der repræsentantskabsmøde for Djøf Offentlig. Alle medlemmer kan deltage og har taleret, så kom og deltag i debatten.

Kom og deltag i debatten

Repræsentantskabet er Djøf Offentligs øverste myndighed og består af 70 repræsentanter, heraf bestyrelsens 12 medlemmer.

Du kan her se, hvem der repræsenterer dig og din sektor på det næste ordinære repræsentantskabsmøde den 29. april 2022 fra kl. 10.00-13.30 i DGI-Byen i København.

Da alle medlemmer af Djøf Offentlig kan deltage i repræsentantskabsmødet og har taleret, kan du også vælge at komme og deltage i de politiske debatter og påvirke prioriteringerne. Du skal dog vide, at det i tilfælde af afstemning kun er repræsentantskabets medlemmer, der kan deltage i afstemningen.

Hvad er på programmet?

På mødet vil blandt andet formanden Sara Vergo afholde beretning og fortælle om bestyrelsens arbejde for Djøf Offentligs medlemmer. Du kan se hele dagsordenen med de ordinære dagsordenspunkter her.

Tiden er også kommet til, at vi skal sige farvel til formanden Sara Vergo og velkommen til Djøf Offentligs nyvalgte formand, Johanne Nordmann.

Efter det formelle møde får du et oplæg af lektor Nanna Wesley Hansen fra FAOS om OK21: Pandemi, økonomisk usikkerhed og ligelønskamp. Et tema, der er højaktuelt efter, at regeringen har nedsat en lønstrukturkomité, der skal kigge nærmere på lønudviklingen i den offentlige sektor.

Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage i mødet og debatten og det efterfølgende oplæg, kan du tilmelde dig her.

Hvis du ønsker at deltage i ”store” Djøfs repræsentantskabsmøde, der starter kl. 14.30 i DGI-byen, så kan du også tilmelde dig dette møde. Du tilmelder dig her.