]]>

Sidste kapitel om den betalte spisepause

Ved OK18 blev det som bekendt ekspliciteret, at der er ret til en betalt spisepause, hvis den varer mindre end en ½ time – og hvis den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet.

Sagen om de sidste udeståender om den betalte spisepause i staten er afsluttet med et forlig.

Efter OK18 opstod der på det statslige område, for et mindre antal undervisningsinstitutioner, en uenighed om, hvorvidt underviserne her var omfattet af retten til en betalt spisepause. CFU (det statslige forhandlingsfællesskab) indledte derfor en faglig voldgift mod Moderniseringsstyrelsen for at få afklaring.

Sagen er nu forligt, og der er enighed mellem CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om, at alle ansatte på det statslige område har ret til en betalt spisepause. For de undervisere, der var omfattet af sagen, gælder retten fra 1. august 2020.

Enkelte undtagelser

Det skal dog nævnes, at det i enkelte overenskomster fx for nogle faggrupper på Det Kgl. Teater ikke er (og heller ikke tidligere har været) betalt frokost. Der er ikke akademikere/djøfere i disse grupper. Endelig skal nævnes, at der ikke er betalt frokost for ansatte som eksterne lektorer på universiteterne.

En ny start

Vi er helt enige med Flemming Vinther, formand for CFU, der i en pressemeddelelse udtaler: "Vi er tilfredse med, at vi oplever en minister og en ny styrelse, som oprigtigt ønsker en ny start. Dette er langt mere end pæne ord. Det viser i handling over for vores medlemmer og organisationer, at man ønsker dialogen og samarbejdet."