]]>

Sommer, ferie og sygdom

Vi har i rådgivningen hen over sommeren haft en del henvendelser fra medlemmer, der har været syge før og under ferien.

Få overblikket over, hvad du skal sige til din arbejdsgiver, hvis du bliver syg før eller under din ferie.

Hvis sommerforkølelsen rammer, inden din ferie begynder

Bliver du syg, inden du ellers havde planlagt at holde ferie, har du ikke pligt til at holde ferie. Du kan i stedet vælge at melde dig syg hos din arbejdsgiver. Hvis du gør det, ses din sygdom som en feriehindring. Det betyder, at du skal holde din ferie på et senere tidspunkt, som kaldes erstatningsferie.

Vælger du at sygemelde dig, er der et par ting, du skal huske:

 

  1. Meld dig syg efter de almindelige regler, der gælder for dit ansættelsessted.
  2. Bliver du rask, inden din planlagte ferie er udløbet, skal du raskmelde dig hos din arbejdsgiver. Her skal du huske at fortælle, om du vil holde den resterende ferie, eller om du vil genoptage arbejdet. Det er kun resten af din planlagte ferie, du kan vælge at holde. Du har ikke ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af din raskmelding, medmindre din arbejdsgiver er indforstået med det.

Hvis du bliver ramt af sommerforkølelsen midt under din ferie

Bliver du syg, imens du er på ferie, har du også mulighed for at sygemelde dig. Vær opmærksom på, at det først er efter femte sygedag, du kan få erstatningsferie.

Vil du have erstatningsferie, skal du huske at give din arbejdsgiver besked om sygdommen på første sygedag på samme måde, som hvis du ikke afholdt din ferie. Retten til erstatningsferie indtræder tidligst, når du har givet din arbejdsgiver besked om, at du er syg.

Du skal selv dokumentere din sygdom over for arbejdsgiveren, hvilket betyder, at du skal indhente lægeerklæring eller friattest fra første sygedag. Dokumentationen skal indhentes, selvom din arbejdsgiver ikke beder om det. Du skal selv betale for omkostningerne til lægeerklæring eller friattest.

Hvis du vil vide mere om feriehindring, kan du læse mere her.