]]>

Status på de igangværende overenskomstforhandlinger ved OK24

Nu er det snart nu. OK24 skydes i gang medio december, hvor der udveksles krav med arbejdsgiverne.

Få en kort status på OK24 og hvad der kommer til at ske de kommende måneder.

De interne forhandlinger om krav i fuld gang 

Djøf forhandler pt. sammen med de øvrige 27 akademikerorganisationer om, hvordan den endelige pakke med OK24-krav skal se ud, når vi lige før juleferien udveksler krav med arbejdsgiverne.

Hvordan de endelige krav helt præcist kommer til at se ud, kan vi ikke løfte sløret for, men mens vi venter på kravsudvekslingen, kan du her se de krav som Djøf Offentligs repræsentantskab har godkendt, og som blev fremsendt til Akademikerne i august. 

Tre vigtige Djøf-prioriteter 

Da vi i februar 2023 samlede forslag til OK-krav ind hos medlemmerne, fik vi langt over 800 gode bud. De mange forslag tegnede et ret klart billede af, hvor Djøfs medlemmers (blandt de offentligt ansatte) prioriteter ligger. I ønsker mere i løn, bedre muligheder for at tilrettelægge arbejdet fleksibelt og et bedre arbejdsmiljø, hvor der sættes grænser for arbejdspres og tempo.

Som arbejdet blandt de 28 akademiske organisationer skrider frem, tegner der sig et billede af stor enighed om disse hovedprioriteter. 

Et anderledes forhandlingsforløb 

I et mere sædvanligt overenskomstforløb ville parterne på nuværende tidspunkt være i gang med at præsentere synspunkter, have aftalt en fast køreplan mv. 

Denne gang ser forhandlingsforløbet anderledes ud, især når vi ser hen på de kommunale og regionale forhandlinger. Dette skyldes, at trepartsforhandlingerne om lønløft til udvalgte grupper på det offentlige område har taget meget fokus fra OK24, og har påvirket den sædvanlige forberedelse til overenskomstforhandlingerne. 

Ved OK24 forhandler Akademikerne selv 

Under forberedelserne til OK24 på det kommunale og regionale område, er det blevet klart, at det ikke er muligt at formulere et fælles krav til lønforbedringer, som alle organisationer kan se sig i. Derfor har Djøf sammen med resten af Akademikerne valgt, at vi denne gang går til forhandlingerne og stiller vores eget lønkrav til arbejdsgiverne.

Det betyder rent lavpraktisk, at Djøf sammen med de øvrige 27 organisationer i Akademikerne træder ud af den fælles forhandlingsaftale, som forud for overenskomstforhandlingerne blev indgået mellem alle de faglige organisationer på det kommunale og regionale område. 

Djøf og Akademikerne fortsætter i øvrigt samarbejdet med de øvrige lønmodtagerorganisationer, når det ikke lige handler om de fælles lønkrav ved OK24.

På statens område fortsætter forhandlingerne uændret, hvormed de fælles krav forhandles sammen med det øvrige CFU. 

Den videre OK24 proces

  • Medio december 2023: Akademikerne udveksler krav med KL, Danske Regioner og Finansministeriet
  • Medio december 2023- februar 2024: parterne forhandler de fremsendte krav
  • Ultimo februar 2024: der forventes landet et resultat
  • 15. marts: Djøf Offentlig holder repræsentantskabsmøde og tager stilling til OK24-resultatet 
  • Medio marts 2024: resultatet sendes til afstemning blandt medlemmerne 
Har du spørgsmål til den videre proces så kontakt enten din kontaktperson i Djøf eller skriv en mail til OK24@djoef.dk.