]]>

Sundhedsreform er måske på vej

En sundhedsreform spøger. Regeringen har fremlagt deres reformudspil, og vi kan læse i pressen, at de politiske forhandlinger er godt i gang.

Regeringen har annonceret endnu en reform med store konsekvenser for de offentligt ansatte djøfere. Ingen ved, hvad et folketingsvalg vil bringe på den front, men forandringer på det regionale områder er nok uundgåelige.

Nærhed er det nye sort

Alle Folketingets partier hylder i disse tider nærhed som en bærende værdi i velfærdssamfundet. Også i planlægningen af fremtidens sundhedsvæsen er der enighed om, at nærhed til borgerne skal være en af grundpillerne. Der er uenighed om, hvordan nærheden og den demokratisk kontrol sikres, men hvad enten der venter en blå eller en rød regering på den anden side af valget, så venter der nok også forandringer i en eller anden form i regionerne.

Djøf efterlyser klarhed og ordentlige vilkår

På trods af de mange ord, som de ansvarlige ministre har givet udspillet til reform med på vejen, så har det været yderst sparsomt med konkrete meldinger om, hvordan man vil skabe tryghed for de berørte medarbejdere.

Djøf har siden de første meldinger om reformen efterlyst klarhed om medarbejdernes vilkår, sikkerhed i ansættelsen og en proces, hvor medarbejderne bliver hørt og får indflydelse.

Formand for Djøf Offentlig Sara Vergo siger om situationen:

”Hvad der end kommer til at ske, så er det min rolle at være på forkant af situationen, så medlemmerne hjælpes godt gennem en eventuel reform.

Jeg har derfor sammen med formanden for Offentlige Chefer allerede nu skrevet til Sundhedsministeren og Innovationsministeren for at sikre os, at arbejdsgiver i den kommende tid gør en stor indsats for at skabe klare og ordentlige rammer for de ansatte. Vi har en klar forventning om, at man vil inddrage de ansatte i den mere konkrete planlægning, når og hvis de enkelte elementer i reformen tager form”.

De faglige organisationer presser på

Udover Djøfs henvendelse til de ansvarlige ministre, forsøger en række andre aktører at varetage de regionale ansattes interesser og presse på for, at en evt. reform bliver gennemført på en måde, så medarbejderne sikres både tryghed og indflydelse på processen.

Der er allerede nu et arbejdet i gang under AC og Forhandlingsfælleskabet m.fl. er også på banen. Djøf deltager naturligvis i samarbejdet med de andre faglige organisationer for allerede nu at lægge maksimalt pres på for at sikre bedst mulige vilkår, når og hvis en reform bliver aktuel.

Regionerne er mere end sundhed

I medierne fylder mulige omlægninger af sundhedsvæsnet mere eller mindre alt, når der tales om en mulig reform af regionerne, men der er andre opgaver i spil, selvom de ikke får megen opmærksomhed. Mange regionalt ansatte djøfere beskæftiger sig med bl.a. miljø, trafik og kultur, og det er Djøfs opgave at være garant for, at de medarbejdere ikke glemmes.

Mens vi venter

Selvom intet er hverken sikkert eller konkret, så må du og dine medlemmer ikke tøve med at henvende jer til Djøf, hvis I vil vende bekymringer eller perspektiver på den mulige reform. Vi rådgiver meget gerne om både rettigheder, muligheder og karrierespørgsmål på et hvilket som helst tidspunkt i processen. Du kan henvise dine medlemmer til at kontakte vores rådgivningscenter på telefonnummer 33 95 97 00, og du kan selv tage fat i rådgivningscentret eller din sædvanlige kontaktperson når som helst.