]]>

Tak for alle jeres gode OK24-forslag

Bestyrelsen har på baggrund af mere end 1000 forslag til overenskomstkrav fra medlemmer og klubber formuleret et samlet til kravsoplæg til OK24. Kravsoplægget behandles af Djøf Offentligs repræsentantskab den 28. april.

Kravsindsamlingen til OK24 er slut. Interessen for at stille forslag til overenskomstkrav har været stor. Djøf har modtaget over 1000 gode og relevante forslag fra medlemmer og klubber.

Løn, fleksibilitet og arbejdsmiljø

Som optakt til kravsindsamlingen sendte Djøf Offentligs bestyrelse et debatoplæg ud til medlemmerne Her spurgte bestyrelsen ”Hvad er OK for dig?” og stillede fem spørgsmål til inspiration. Spørgsmålene indkapslede temaerne: Løn, fleksibilitet, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og arbejdslivet i alle livsfaser.

Alle tillidsrepræsentanter og -suppleanter har allerede nu fået sendt det færdige kravsoplæg til OK24, og du har måske lagt mærke til, at kravene er samlet under tre hovedtemaer: Løn, fleksibilitet og arbejdsmiljø. Bestyrelsen har valgt at sætte fokus på de tre temaer, fordi de afgjort fylder mest i de indsendte forslag til krav og i alle de drøftelser og debatter, der har været gennemført på klubmøder mv. om OK24.

Det betyder ikke, at kompetenceudvikling og arbejdslivet i alle livsfaser ikke har fået plads i kravsoplægget, men det har været vigtigt at signalere, hvad der fylder mest hos Djøfs medlemmer, og hvilke krav vi ønsker at prioritere ved forhandlingerne.   

Optakten til OK24

Djøfs overenskomstkrav til OK24 bliver ikke stillet i et vakuum. Udover den politiske og samfundsøkonomiske situation, som helt indlysende udgør en del af fundamentet, så er overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked også en vigtig faktor.

OK23 giver heldigvis næring til en vis optimisme. De private forhandlere har gjort et godt stykke arbejde og indgået forlig, der afgjort er værd at bygge videre på i en offentlig kontekst ved OK24.

Nu går vi så i gang med den langstrakte proces frem mod nogle forhåbentlig gode overenskomstaftaler på det offentlige område. Måske ses vi allerede til repræsentantskabsmøde i Djøf Offentlig den 28. april. Ellers kan du løbende følge med i forberedelserne og forhandlingerne på djoef.dk.