]]>

Tid til repræsentantskabsmøde

I efteråret er der valg til Djøf Offentligs repræsentantskab, og forberedelserne er i fuld gang i delforeningens seks sektorer.

Om repræsentantskabet

Djøf Offentligs repræsentantskab består af 70 repræsentanter inklusiv bestyrelsens 12 medlemmer og 58 personlige suppleanter. Der skal derfor vælges 58 repræsentanter og 58 personlige suppleanter. Alle pladser er fordelt forholdsmæssigt mellem Djøf Offentligs seks sektorer i forhold til medlemstallet pr. 1. juli 2021. 

Valgperioden for det nye repræsentantskab er 1. januar 2022 – 31. december 2023.

De valgte repræsentanter bliver fra 1. januar 2022 og frem til valgperiodens udløb automatisk også repræsentanter af Djøfs repræsentantskab. Det gælder dog ikke suppleanterne.

Som repræsentant har du mulighed for at engagere dig i Djøf Offentligs politiske arbejde og give input til de strategiske indsatser. Du vil skulle godkende kravene til de offentlige overenskomstforhandlinger og vurdere resultatet af overenskomstforhandlingerne. Repræsentantskabet fastsætter også kontingentet til Djøf Offentligs forhandlingsfond.

Djøf Offentlig og Djøfs repræsentantskaber mødes typisk en gang årligt i marts-april måned.

Næste ordinære møde er fredag den 29. april 2022.

Valgprocedure

Reglerne om repræsentantskabets medlemmer og repræsentantskabsvalget følger af Djøf Offentligs vedtægter. Hver sektor i Djøf Offentlig har deres egen procedure for opstilling og valg af kandidater til repræsentantskabet. 

Få flere informationer om valget på vores hjemmeside.

Er du interesseret?

Hvis du vil høre mere om Djøf Offentligs repræsentantskab, eller har du interesse i at stille op til repræsentantskabet, skal du kontakte formanden for din sektor. Du finder formændenes kontaktoplysninger i linket oven over.

Bemærk at nogle sektorer allerede har deres valghandling i starten af september måned. Er der kampvalg i en sektor eller i et valgområde, sker valget ved elektronisk afstemning.