]]>

Tid til repræsentantskabsvalg

Så er det ved at være tid til repræsentantskabsvalg i Djøf Offentlig.

Efter sommerferien og i løbet af efteråret er der på forskellige tidspunkter i de enkelte sektorer valg til Djøf Offentligs repræsentantskab. Forberedelserne er i fuld gang i alle seks sektorer. Er du interesseret, så meld dig hurtigt som kandidat.

Om repræsentantskabet

Djøf Offentligs repræsentantskab består af 70 repræsentanter inklusive bestyrelsens 12 medlemmer og 58 personlige suppleanter. Der skal derfor vælges 58 repræsentanter og 58 personlige suppleanter. Alle pladser er fordelt forholdsmæssigt mellem Djøf Offentligs seks sektorer i forhold til medlemstallet pr. 1. juli 2023.

Valgperioden for det nye repræsentantskab er 1. januar 2024 – 31. december 2025.

De valgte repræsentanter bliver fra 1. januar 2024 og frem til valgperiodens udløb automatisk også repræsentanter af Djøfs repræsentantskab. Det gælder dog ikke suppleanterne.

Som repræsentant har du mulighed for at engagere dig i både Djøf og Djøf Offentligs politiske arbejde og give input til de strategiske indsatser. Du vil skulle godkende kravene til de offentlige 
overenskomstforhandlinger og vurdere resultatet af overenskomstforhandlingerne. Djøf Offentligs repræsentantskab fastsætter også kontingentet til Djøf Offentligs forhandlingsfond.

Djøf Offentlig og Djøfs repræsentantskaber mødes typisk en gang årligt i marts-april måned. 

Næste ordinære møde er fredag den 15. marts 2024.

Valgprocedure

Reglerne om repræsentantskabets medlemmer og repræsentantskabsvalget følger af Djøf Offentligs vedtægter. Hver sektor i Djøf Offentlig har deres egen procedure for opstilling og valg af kandidater til repræsentantskabet.

Få flere informationer om valget.

Er du interesseret?

Hvis du vil høre mere om Djøf Offentligs repræsentantskab, eller har du interesse i at stille op til repræsentantskabet, skal du snarest kontakte formanden for din sektor. Du finder formændenes 
kontaktoplysninger i linket oven over.

Vær opmærksom på at nogle sektorer har allerede deres valghandling i starten af september måned. Er der kampvalg i en sektor eller i et valgområde, sker valget ved elektronisk afstemning.