]]>

Tillykke til den nyvalgte bestyrelse

Se, hvem der i perioden 2022-2024 skal arbejde for dine løn- og ansættelsesvilkår

Nye og erfarne kræfter sidder efter repræsentantskabsmødet den 29. april 2022 i den nyvalgte bestyrelse i Djøf Offentlig.

Den nyvalgte bestyrelse tiltræder efter repræsentantskabsmødet den 29. april 2022 og skal sidde frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i marts-april 2024.

På de 12 bestyrelsespladser finder du ti gengangere og to nyvalgte. Din formand hedder snart ikke længere Sara Vergo, men Johanne Nordmann.

Johanne Nordmann, som er fællestillidsrepræsentant i Skatteforvaltningen for over 3.000 medlemmer, bliver bestyrelsens nye formand og sætter sig i formandsstolen efter repræsentantskabsmødet den 29. april 2022. Johanne har siddet i sektorudvalget for statsansatte og i Djøf Offentligs bestyrelse siden juni 2015, i Djøfs bestyrelse siden april 2020 og bestyrelsen for P+ siden april 2021.

Johanne Nordmann udtaler ”Jeg ser frem til at trække i arbejdstøjet som formand for en masse dedikerede og kompetente offentlige ansatte djøfere. Det forpligter. Heldigvis gør jeg det i samarbejde med en erfaren og bredt sammensat og mangfoldig bestyrelse, der med deres forskellige kompetencer bidrager til, at vi kan repræsentere og favne alle Djøf Offentligs medlemsgrupper og skabe gode offentlige arbejdspladser”.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Djøf Offentligs bestyrelse består af 12 personer fordelt med fem pladser til statsadministrationen, to pladser til den kommunale sektor, én plads til henholdsvis den regionale sektor, universitets- og forskningssektoren, undervisningssektoren og sektoren for anklagemyndighed og domstole. Fordelingen afspejler medlemsfordelingen i Djøf Offentlig. 

 

Sektor Navn  Ansættelsessted
Statsadministrationen Johanne Nordmann (Formand for Djøf Offentlig) Skatteforvaltningen 
  Mads Fløe Holm  Ankestyrelsen 
  Lars Hansen Danmarks Statistik 
  Marie Henriksen Digitaliseringsstyrelsen
  Mads Bielefeldt Stjernø Erhvervsstyrelsen
 Den kommunale sektor Kassem Mohamed Jarwan Ibrahim  Roskilde Kommune 
  Mette Hvid Johannesen  Aarhus Kommune 
  Martin Olesen  Viborg Kommune 
 Det regionale område Anne Otto Hansen  Region Sjælland 
 Undervisningsområdet Henrik Engelbrecht Nielsen  UNord 
 Universitets- og forskningsområdet Caroline Adolphsen  Aarhus Universitet 
 Anklagemyndighed og domstole Karen Moestrup Jensen  NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) 

Hvilke arbejdsopgaver venter forude?

Her kan du se nogle af de emner, som bestyrelsen skal have fokus på i det næste års tid:

  • Overenskomstforhandlingerne 2024, hvor bestyrelsen allerede i efteråret 2022 så småt begynder arbejdet med overenskomsttemaer.
  • Fastlægge bestyrelsens fokusområder frem mod 2024 i lyset af Djøfs strategi.
  • Udvikle og godkende TR-uddannelsen 2023.
  • Besøge arbejdspladser og tage debatten med medlemmerne om, hvad der skaber det gode arbejdsliv.

Hvordan kommer du i kontakt med bestyrelsen?

Ønsker du at komme i dialog med bestyrelsen eller få besøg af en politiker på din arbejdsplads, kan du kontakte den nuværende formand Sara Vergo på dk¤djoef¤sgv.