]]>

TR uddannelsen 2. halvår 2018

Det har været et travlt forår for dig, og sommerferien kommer som sædvanligt, før to-do-listen er bragt i bund.

Hvis der stod et eller flere TR-kurser på din to-do-liste, som du ikke har nået, så er der stadigvæk en chance nummer to i efteråret.

Kursusoversigt

Læs mere om de enkelte kurser og tilmelde dig på djoef.dk.

Husk også, at du har mulighed for at deltage i nogle af Ingeniørforeningens kurser. Læs mere om Ingeniørforeningens kurser og hvordan du tilmelder dig.

Bliv klogere på rettigheder og pligter

Da overenskomstforhandlingerne tog en dramatisk drejning, og det en overgang så ud til konflikt, var vi nødt til at udskyde nogle få TR-kurser. Ét af dem var vores kursus om rettigheder og pligter for offentligt ansatte. Derfor får du nu endnu en chance for at deltage i kurset 'Rettigheder og pligter for offentlige ansatte' den 24.-25. september.

Bliv klogere på rettigheder og pligter set fra fire perspektiver: Vi stiller skarpt på embedsmanden som embedsmand, embedsmanden som borger, tillidsrepræsentanten som rådgiver af embedsmænd og tillidsrepræsentanten som medskaber af kulturen på arbejdspladsen.

Tilmeld dig kurset og mød erfarne og forstandige oplægsholdere som Claes Nilas, kommitteret, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Nicolai Schubart, souschef, Albertslund Kommune, og Christian Ougaard, Chefkonsulent, Folketingets Ombudsmand.

Netværksdag for fællestillidsrepræsentanter

Hvis du er fællestillidsrepræsentant, så hold øje med Tillidsposten efter sommerferien. Her vil vi komme med mere information om en netværksdag for fællestillidsrepræsentanter, hvor vi sætter fokus på den helt særlige rolle, der følger med, når du er den samlende figur for medlemmer og tillidsrepræsentanter på din arbejdsplads.