]]>

TR-undersøgelse

Hvordan er det at være TR? Det undersøger Djøf til december. Vi vil gerne vide, hvor meget tid du bruger på TR-opgaverne, og hvilke emner der fylder mest både hos dig og dine medlemmer.

Du vil i begyndelsen af december blive inviteret til at deltage i Djøfs TR-undersøgelse, hvor der vil blive spurgt ind til dine vilkår, din motivation og hvad der fylder mest på din arbejdsplads. 

Hvad bruger Djøf undersøgelsen til?

Når vi har svarene fra undersøgelsen, bruger vi dem på flere måder.

Svarene er vigtige, når vi rådgiver nyvalgte tillidsrepræsentanter om, hvad de kan forvente, at TR-hvervet fører med sig.

Vi bruger også jeres svar, når vi skal tænke frem mod OK21. Hvis undersøgelsen peger på særlige udfordringer i forhold jeres vilkår, så skal vi have en særlig opmærksomhed på det, når vi begynder at tænke i overenskomstkrav.

Når vi overvejer kursusudbuddet og informationskanaler til tillidsrepræsentanter, er TR-undersøgelsen også en vigtig kilde. Vi skal naturligvis være skarpe på, at TR-kurserne og den information, I får fra os, rammer de behov, I har.

Hvad kan du bruge undersøgelsen til?

Med data for andre tillidsrepræsentanters tidsforbrug og vilkår i øvrigt er du klædt godt på til at forhandle dig til gode ramme for TR-arbejdet på din lokale arbejdsplads.

TR-cirkulæret i staten og MED-aftalerne i regioner og kommuner har nogle overordnede bestemmelser for tillidsrepræsentanternes vilkår, men du står meget stærkere i din dialog med ledelsen, når der kommer fakta på bordet. 

Brug derfor 10 min. på at besvare undersøgelsen, så vi får datagrundlaget gjort så solidt som muligt.

Tak for dit svar

Tilbage har vi kun at sige tak for dit svar. Det er værdsat og det er vigtigt.