]]>

TR-workshops om coronaerfaringer

Nu, hvor verdens hamsterhjul igen ruller, vil vi gerne stoppe op i blot én time og forsøge at fastholde de erfaringer, I har gjort jer, mens den offentlige sektor arbejdede hjemme.

Hvordan gik det egentlig med at arbejde på nye måder? Hvordan oplevede I virtuel ledelse? Blev der skabt ro til fordybelse eller frustration over mangel på videndeling? Og oplevede I større eller mindre fleksibilitet end normalt?  Del dine erfaringer med andre tillidsrepræsentanter. 

Workshoppens indhold

Ved to virtuelle workshops skaber vi rum til refleksion og erfaringsudveksling mellem tillidsrepræsentanter i den offentlige sektor. Så deltag enten den 27. august eller den 23. september. Begge dage kl. 9 til 10.

Brug en time i godt selskab med andre tillidsrepræsenter til at dele erfaringer og få gode inputs og inspiration til, hvordan du får påvirket personalepolitikken på din arbejdsplads, så læringen fra foråret 2020 sætter et varigt, positivt aftryk på jeres lokale personalepolitik.  

Erfaringer fra dine medlemmer

Som forberedelse til webinaret kan du eventuelt lave en undersøgelse blandt dine medlemmer. Du kan enten gøre det pr. mail (husk som altid at skrive bcc.) eller hvis tiden er til det ved et et fysisk eller virtuelt klubmøde, hvor I samler op på erfaringerne. Mangler du inspiration til spørgeramme til mail eller klubmøde, så se vores forslag i Triggerz.