]]>

Vejledning til hjemmearbejde

Her kan du i korte træk læse, hvilke temaer vejledningen om hjemmearbejde behandler. Så er du klar, når I skal i gang med at drøfte en lokal aftale om hjemmearbejde på din arbejdsplads.

Akademikerorganisationerne har sammen udarbejdet en vejledning om hjemmearbejde, som du kan bruge som grundlag for drøftelserne om hjemmearbejde på din arbejdsplads.

Udarbejdelse af en lokal aftale

De offentlige rammeaftaler om hjemmearbejde forudsætter, at arbejdspladser der vil gøre brug af fast eller fast tilbagevendende hjemmearbejde, forinden indgår en lokalaftale med den forhandlingsberettigede organisation, og at der tilsvarende indgås en individuel aftale mellem den enkelte medarbejder og ledelsen. Den enkelte medarbejder kan dog altid bede sin tillidsrepræsentant om hjælp ved indgåelse af den individuelle aftale. Der findes ikke en fast grænse for, hvor mange dage inden for en periode der kan arbejdes hjemme, før der skal indgås en lokalaftale – det afgørende er i den sammenhæng regelmæssigheden af hjemmearbejdet.

En lokalaftale kan være både lang og kort og mere eller mindre detaljeret efter det konkrete behov på arbejdspladsen. Vejledningen opstiller en oversigt over de emner, som akademikerorganisationerne anbefaler, lokalaftaler bør tage stilling til.

Vilkår og opmærksomhedspunkter ved hjemmearbejde

Hjemmearbejde er omfattet af de sædvanlige overenskomst- og aftalevilkår, og hjemmearbejde aflønnes således på lige vilkår med andet arbejde.

Ligeledes gælder de sædvanlige regler i arbejdsmiljølovgivningen om, hvornår medarbejderne skal have mulighed for at holde fri og restituere. Vejledningen giver et overblik over arbejdsmiljøreglerne og fortæller også, hvornår der er muligheder for at fravige reglerne.

Tværgående drøftelser

Udover lokalaftalen, som indgås mellem den enkelte tillidsrepræsentant/den forhandlingsberettigede organisation og arbejdsgiver, er der andre afledte temaer, som det kan være relevant at få drøftet lokalt.

Det kan fx være spørgsmål om trivsel, ledelse på distancen eller hvordan I håndterer hjemmearbejde i forbindelse med jeres APV. Vejledningen tager jer igennem en række temaer, som er gode at få afklaret ved tværgående drøftelser, når I alligevel drøfter, hvordan I vil tilrettelægge arbejdet fremover.

Læs mere

Læs hele vejledningen eller dyk ned i nogle af Djøfbladets artikler om hjemmearbejde post corona. Læs fx mere om, hvordan staten stiller sig til hjemmearbejde eller om Djøfbladets undersøgelse af djøfernes ønsker om hjemmearbejde.