]]>

Velfærdsdogmerne

Djøf og FOA er gået sammen om 9 konkrete forslag til, hvordan man kan udvikle den offentlige sektor. Vi er hverken kolde eller varme hænder, men velfærdens hænder, siger de to organisationer.

Læs mere om de 9 velfærdsdogmer, og om hvorfor Djøf har valgt at samarbejde med FOA om at råbe de folkevalgte op.

Ro på reformiveren

Ro på reformiveren, stop grønthøsteren og mere lydhørhed over for velfærdseksperterne. Det var hovedbudskaberne i et af de mere utraditionelle indslag i den netop overståede valgkamp om pladserne i Folketinget.

Det har givet genlyd og vakt overraskelse, at Djøf og FOA er gået sammen om 9 konkrete anbefalinger - ”Velfærdsdogmer” - til, hvordan det nye folketing skal realisere de politiske løfter om at styrke velfærdssamfundet.
 
Uanset om en ny regering bliver rød eller blå, lyder opråbet fra Djøf og FOA, at grænsen er nået for, hvor meget mere der kan presses ud af de ansatte. De folkevalgte bliver nødt til at tænke nyt, når de ønsker at forandre velfærdssamfundet.
Og det nye er, at gode reformer kræver ro og ressourcer. Derfor skal politikerne lette foden fra reformspeederen. 

Stop grønthøsteren

Opfordringen lyder også, at grønthøsteren med 2% besparelser på de årlige budgetter skal køres i garage. Der er i dag for få mennesker til at løfte kernevelfærden, og den offentlige sektor skal kunne følge med velstandsudviklingen og den demografiske udvikling.

Lyt til velfærdseksperterne

Et tredje og helt centralt budskab fra Djøf og FOA er også, at hverdagens velfærdseksperter, medarbejderne, i langt højere grad skal inddrages, når man ønsker at udvikle den borgernære velfærd. Det kræver tillid. Og tid, grundighed og omtanke. Men giver samtidig bedre og ofte mere enkle resultater for både borgere og medarbejdere.
 
”Initiativet ligger i direkte forlængelse af Djøfs purpose, hvor vi rækker ud til det omgivende samfund og tager medansvar for at finde løsninger på udviklingen af samfundet som helhed. Djøf og FOA er to meget forskellige organisationer, og purpose handler netop om at få forskelligheder til at mødes og brygge bro. At få samfundet til at finde sammen. Så man kan sige, at Djøf har en klar strategisk interesse i samarbejdet, der er et element i at ændre billedet af Djøf og djøferne” siger Sigge Winther Nielsen, chef for Djøfs afdeling for Public Affairs.

De 9 velfærdsdogmer

Let foden fra reformspeederen - gode reformer kræver ro og ressourcer

1. Indfør et loft for konsulenter til reformprocesser.
2. Indfør risikovurderinger og gennemsigtighed i beslutningsgrundlag.
3. Test reformidéer.

Stop grønthøsteren - der er for få mennesker til kernevelfærd

4. Slut med grønthøsteren - fjerne opgaver eller tilføj ressourcer.
5. Sælg ikke skindet før bjørnen er skudt - besparelser er ikke besparelser før de er
    realiseret.
6. Etabler et "råd for reformrisiko". 

Inddrag hverdagens velfærdseksperter - det er her, den borgernære velfærd udvikles

7. Etabler "ekspertpaneler for velfærd".
8. Etabler forenklings-LAB's.
9. Styrk arbejdsfællesskaberne i den offentlige sektor. 

Du kan se udspillet fra Djøf og FOA her