]]>

Djøf

Kontakt Nordisk Administrativt Forbund

Kontakt Nordisk Administrativt Forbund direkte eller benyt kontaktformularen.

Redaktionen

Redaktionen for Administrativt Debat lægger vægt på, at de artikler og interviews, der bringes i bladet, er aktuelle og debatskabende i feltet mellem forskning, administration og politik. En artikel i Administrativ Debat er 3-5 normalsider (2.000 anslag pr. side inkl. mellemrum). 

Mette Søgaard-Andersen (ansvarshavende redaktør)
Forsvarskommandoen
Danneskiold-Samsøes Allé 1
1434 København K
dk¤mil¤fko-obc402
Telefon: 20711848

Kontorchef Mads Lyndrup
Energitilsynet
Løngangstræde 21
1468 København K
com¤hotmail¤lyndrup

Professor Jens Blom-Hansen
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet, bygning 1331
Bartholins Allé 7
8000 Aarhus C

Afdelingschef Niels Jørgen Mau Pedersen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Leder Pia Gjellerup (fhv. minister)
Center for Offentlig Innovation
Dalgas Boulevard 50
2000 Frederiksberg

Social- og sundhedsdirektør Ulrik Schmidt-Hansen
Herlev kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Chefjurist Vibeke Iversen
Københavns Kommune, Rådhuset
Økonomiforvaltningen
Direktionssekretariatet
1599 København V

Ambassadør Kim Højlund Christensen
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Kontorchef Kristian Lyk-Jensen
Bygningsstyrelsen
Løngangstræde 21
1468 København K

Departementschef Claes Nilas
Ministeriet for by, bolig og landdistrikter 
Holmens Kanal 22
1060 København K

Afdelingschef Peter Stensgaard Mørch
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

Kontorchef Stig Henneberg
Finansministeriet
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K

Direktør Torben Buse
Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Oluf Palmes Alle 22
8200 Aarhus N